Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Činnosti ve školní družině

Čas dětí je ve školní družině naplněn rozmanitými činnostmi. Kromě zájmových činností, které jsou zaměřené na pohyb, výtvarní a hudební výchovu, dramatizaci, řeší děti kvízy, šifry a hlavolamy. Pravidelně čtou knížky, časopisy, využívají interaktivní tabuli a šicí stroje, ale také mají prostor pro volnou hru s kamarády a relaxaci. Některé z činností můžete vidět na foto.

Jana Klečková