Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Vítání jara

V úterý 23. 4. 2024 ve 4 hodiny odpoledne začalo tradiční Vítání jara. Akce, kdy společně s rodiči uvítáme jaro. Na začátek akce vystoupila 9. třída  se svým tanečním vystoupením, a poté už následovala vystoupení mažoretek, některých úspěšných účastníků z Xixy, mateřské školy a ZUŠ Brušperk. Na vystoupení se přišlo podívat až překvapivě hodně diváků, někteří museli stát i venku. Všechna vystoupení byla oceněna potleskem. Po krásném vystoupení žáků mohli rodiče společně s dětmi vyrábět jarní kolekci ve tvořivých dílnách. Součástí byla i instalovaná výstava ručních prací žáků školy. Nechyběl ani společně strávený čas při kávičce a dobrůtkách, které připravila děvčata z kuchyně. Poděkování patří p. uč. Velímové a Borkovcové za organizaci akce. Foto 1, Foto 2