Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Kroužky školní družiny

Značný počet dětí pravidelně navštěvuje kroužky školní družiny. Patří sem pohybový kroužek, kroužek šikovné ručičky a kroužek vaření. V pohybovém kroužku jsou na programu četné pohybové hry a soutěže, ale i relaxace po cvičení. V kroužku šikovné ručičky děti tvoří, malují nejrůznější krásné výtvory. V kroužku vaření děti připravují pečené, nepečené, slané i sladké jídla a svačinky. Jak se dětem v kroužcích líbí, můžete shlédnout na foto šikovné ručičky, foto vaření, foto pohybový kroužek.

 

 

Jana Klečková