Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Připomenutí 1. máje

Děvčata z 8. ročníku připomněla svým mladším spolužákům pomocí prezentace tradice prvomájového svátku, který má kořeny koncem 19. století v USA. Na to navázala i vzpomínka na nezapomenutelného K. H. Máchu a jeho slavné –  byl první máj, lásky čas. Co naopak mladá generace už nezná, jsou prvomájové průvody s povinnou účastí, transparenty, proslovy a mávátka v rukou dětí. Foto

Jaromír Chvostek