Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Recyklohraní – „Pojďme léčit českou krajinu“

Plněním tohoto úkolů se ujali naše Sluníčka z MŠ a prvňáčci pod vedením paní učitelky I. Kurkové.  Tentokrát se žáci zaměřili na změny v české krajině za poslední desetiletí. Úkolem bylo vyhledat a pojmenovat, jak se česká krajina mění a jak můžeme tyto změny zastavit či zpomalit. Žáci se seznámili s vyhynulými a ohroženými živočichy a rostlinami. K tomuto tématu vypracovali připravené pracovní listy. Děti z MŠ společně zasadily stromeček. Děkuji všem za vypracování osvětového úkolu a tím za připsání bodů do celoroční soutěže. Poděkování

práce MŠ, práce 1. B

Eva Dohnalová Šimečková