Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Pro školní rok 2024/2025 bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 31 dětí. Tím je vyčerpána kapacita mateřské školy.

Rozhodnutí