Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Školní  rok 2016/2017

Vítáme Vás při prohlížení

stránek naší školy

»

 

Informace pro budoucí prvňáčky   zde

     

»

 

Informace pro budoucí šesťáky

Pozor!!! Změna chaty a termínu adaptačního kurzu pro budoucí 6. třídu.

Školní akce se uskuteční v chatě Relaxa v termínu 14. září – 15. září 2017 (místo pobytu zůstává stejné – Ždárský Potok 64, 795 01 Stará Ves). www.relaxa.istan.cz 

»

  V pondělí 26. 6. 2017 z důvodů výpadku elektrické energie bude školní jídelna vařit jen pro děti z mateřské školy. Pro ostatní strávníky se nevaří.

»

 

Novinka

Nově byla založena webová stránka SPOLKU RODIČŮ DĚTÍ PŘI ZŠ A MŠ STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ, z.s. (SRPŠ), kde budete informováni o jeho činnosti a aktivitách    zde

 

 

 

Projektové dny s rodilým mluvčím

Ve dnech 19. 6. a 20. 6. 2017 proběhly na naší škole projektové dny s anglickým rodilým mluvčím pod záštitou Jazykové školy Hello v Ostravě. Na výběr jsme měli několik témat. Nakonec jsme vybrali pro 3.,4. a 5. třídu téma Jídlo a pro II. stupeň téma Velká Británie.  Děti tak měly možnost poznat, co je živá angličtina, setkat se s jinou kulturou a zvyky a hlavně zažít chvilku, jaké by to asi bylo, kdyby se najednou ocitly samy ve světě, kde musí skutečně dávat pozor, aby porozuměly. Dětem se všechny aktivity velmi líbily. Věříme, že toto nové zařazení projektových dnů bude pro žáky nejen zpestřením, ale i přínosem pro výuku. Foto

 

Pohár povodí Ondřejnice – 7. 6. 2017, Brušperk

7. 6. 2017 zašlo sluníčko za mraky, ale v pravé poledne nám rozsvítilo stříbrnou medaili. Radost na vyhlašování výsledků Poháru povodí Ondřejnice byla veliká. Konkurence roste a my jsme velmi rádi, že žáci naší školy v ní obstáli na výbornou chvalitebnou. Těší nás to také proto, že podmínky pro sportování máme podle hesla: ,,Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“ Poděkování patří všem sportovcům, někdy i jeden získaný bod může rozhodnout o medaili.

Na stupeň vítězů by se všech 33 našich atletů nevešlo, proto medaili a diplom přebírala za všechny Nikola Onderková. Foto

Úspěšní medailisté:

Tomáš Kantor 

1. místo vytrvalost, 2. místo sprint, 3. místo skok daleký

Nikola Onderková  

1. místo skok daleký, 2. místo sprint, 3. místo vytrvalost

Barbora Janošková

2. místo hod, 2. místo vytrvalost

Stanislav Šebesta  

2. místo sprint, 3. místo skok daleký

Tereza Novobílská     

2. místo sprint, 3. místo skok daleký

Tereza Pudová    

1. místo vytrvalost

Bára Hranická 

2. místo vytrvalost

Filip Šrubař

2. místo hod

Kateřina Vajdová

2.místo hod

Martin Gruner 

2. místo skok daleký

Lukáš Merta      

3. místo hod

Matěj Hranický

3. místo hod

Vilém Hýl 

3. místo skok daleký

 

Pohár povodí Ondřejnice I. stupeň

Žáci 1. stupně naší školy se zúčastnili v úterý 6. 6. 2017 atletického trojboje v Brušperku. Naší školu reprezentovalo 20 dětí 1. – 5. ročníku. V konkurenci sedmi škol obsadili ve 27. ročníku této soutěže krásné 4. místo za Kozlovicemi, Krmelínem a vítězným Brušperkem. Všichni sportovci se velmi snažili a získali pro celkové umístění školy cenné body. Nejlépe se vedlo těmto žákům: 1. třída: Palička Filip – 2. místo v hodu, 2. třída: Šrámek Štěpán – 1. místo v hodu a 1. místo ve skoku, Zouharová Marion – 2. místo v běhu a 3. místo ve skoku, Koval Marek – 2. místo v běhu, 3. třída: Dostálová Kateřina – 1. místo v hodu, 1. místo ve skoku a 3. místo v běhu, Ďatko Maxmilián – 3. místo ve skoku, Onderková Aneta – 1. místo v běhu a 3. místo ve skoku, 5. třída: Chalupa Dominik – 2. místo v hodu. Všem medailistům blahopřejeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů. Foto

 

Projekt Erasmus ve finále

Tak už zase končíme. Ptáte se, co? Další mezinárodní projekt, tentokrát ERASMUS+. Ty 2 roky uběhly strašně rychle, ve dnech 24.- 28. 5. jsme měli možnost uvítat mezinárodní učitele v naší škole. Škola byla velmi hezky vyzdobená, měli jsme opravdu co ukázat. Pochvala patří žákům, kteří ukázali, že se angličtiny nebojí, vyzkoušeli si možnost komunikovat anglicky, což je nesmírně těžké.  Všem našim hostům jsme ukázali i folklórní tradice, z čehož byli nadšeni.  Přivítal nás také otec Jan Slavík a také starosta obce ing. Dalibor Dvořák. Součástí tohoto setkání byla i návštěva přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Vyšlo nám nádherné počasí a většina zahraničních kolegů byla ráda, že vidí v praxi, jak tato elektrárna funguje. Poděkování patří jak žákům, tak i kolegům za pomoc při organizaci tohoto setkání a za podporu při projektu.  Zvláštní poděkování si zaslouží paní učitelka Hana Cholevová, která byla koordinátorkou celého projektu. 

Co říci závěrem?

Dalších šest zahraničních zemí a měst ví, kde je a jak žije obec Stará Ves nad Ondřejnicí. Foto  Video

 

Beseda s Policii ČR

Ve dnech 3.3. a 26. 5. 2017 proběhla beseda s Policii ČR pro I. a II. stupeň – s žáky se debatovalo o problematice bezpečnosti silničního provozu (BESIP). Foto

 

Přírodopis v praxi

V hodině přírodopisu si žáci 8. třídy mohli vyzkoušet, jak mají vyvinutou nožní klenbu. K pokusu jsme potřebovali: speciální barvu na tělo, štětec a papír. A už bylo. Stačilo štětcem natřít celé chodidlo a otisknout ho na velký bílý papír. Po zaschnutí jsme srovnávali správnou nožní klenbu s plochou nohou. Na závěr jsme si povykládali, jak předejít tomu, abychom neměli v pozdějších letech problém s plochonožím a držením páteře. Foto

 

Žáci opět úspěšně bodovali u přijímaček

Tak a je to tady, konečně si žáci deváté a dva žáci z páté třídy mohou oddychnout, mají to za sebou.  Přijímačky, které probíhaly ve dvou termínech, všichni zvládli.  Na střední školu podalo přihlášku 24 žáků (22 z deváté třídy a 2 z páté třídy) a všichni byli přijati na tu školu, kterou si vybrali. 7 žáků se rozhodlo studovat na gymnáziu, 11 odchází na střední školu s maturitou a 6 žáků se hlásilo na učební obor s výučním listem. Všem gratulujeme a přejeme hodně štěstí a studijních úspěchů v nových školách.

 

Myslivecká výstava

V pátek 19. května se naši žáci, děti z mateřské školy a školní družiny byli v zámku podívat na výstavu trofejí, kterou pořádal Okresní myslivecký spolek z Ostravy. Tato výstava a doprovodné akce jsou součástí oslav 750ti letého výročí založení obce Stará Ves nad Ondřejnicí. Součástí expozice byla výstava výtvarných prací dětí a expozice partnerského spolku ze Slovenska. Krásnou doprovodnou akcí byla ukázka práce sokolníků. Všechny sovy a dravci byli odchováni, všichni vycvičeni, dravci za účelem lovu. Vlastní slavnostní zahájení proběhlo v pátek odpoledne vystoupením trubačů z Ostravy a Přerova. Nádherné počasí a ukázky živých ptáků zvýšily atraktivitu této krásné myslivecké výstavy. Foto

 

Beseda o včelaření v 6. třídě

Dne 28.4. 2017 probíhala hodina přírodopisu v 6.A trochu jinak. Hodinu na téma život včel vedl zkušený staroveský včelař pan Hýl. Žáci se dozvěděli o stavbě včelího plástu, o významu včel, o včelích produktech a o včelstvu samotném. Pan Hýl přinesl ukázky plástu, včelích parazitů aj. Hodina se žákům velmi líbila a my se budeme těšit na další besedu v příštím roce.

 

Zápis do 1. ročníku - 19. 4. 2017 - Výsledky

K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 32 žáků. Jednomu byl na základě předložených potvrzení udělen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Do 1. třídy bylo tedy přijato 31. žáků. Všichni byli velice šikovní a těší se po prázdninách do školy. Foto

 

Sluníčka v 1. třídě

Blíží se zápis budoucích prvňáčků do první třídy. Aby naše Sluníčka věděla, jak vypadá práce v první třídě, připravily jsme pro ně dvě vyučovací hodiny. První vyučovací hodiny byla pracovní (4. 4. 2017) – děti v pomíchaných skupinkách společně vypracovávaly úkoly na pracovních listech. A ta druhá, která se konala 10. 4. 2017, byla ryze náslechová, aby si naši budoucí žáčci zkusili vydržet poslouchat a také náročné pětačtyřiceti minutové soustředění. Vše děti úspěšně zvládly a nám nezbývá, než jim popřát příjemný den 19. 4. 2017, kdy je čeká zápis do 1. třídy. Foto

 

Vítání jara - 6. 4. 2017 - komentář Tereza Novobílská, 9. A

A jsou 4 hodiny odpoledne a začíná Vítání jara. Akce, kdy společně s rodiči uvítáme jaro. Na začátek akce vystoupila 9. třída v pohádkových maskách se svým prvním tanečním vystoupením, které podle mě hodně lidí velice pobavilo. Poté už následovala vystoupení mažoretek, všech úspěšných účastníků ze Xixy a mateřské školy. Na vystoupení se přišlo podívat až překvapivě hodně diváků a my jsme všichni byli hrozně rádi, když naše výkony ocenili potleskem. Na závěr všech vystoupení jsme vystoupili ještě jedenkrát, a to s naším hlavním tancem v párech. Myslím, že se nám opravdu povedl a i kluky jsme při tanci donutili k úsměvu. Vítání jara pokračovalo různými tvořivými stanovišti pro děti a rodiče se mezi tím mohli usadit v jídelně, kde měli možnost ochutnat pár dobrot.

Tuto akci hodnotím za sebe a určitě i za zbytek třídy jako velice úspěšnou. Ať už to byly holky moderátorky, naši skvělí zvukaři anebo děvčata, která pilně natrénovala s hochy všechny tance. Stálo nás to všechny mnoho sil a dlouhé časy trénování. Tím bychom chtěli poděkovat všem učitelům a především paní zástupkyni, která má snad ten největší podíl na této akci. Někteří učitelé měli pochyby, jak to všechno s organizací bude probíhat, a myslím, že jsme je dostatečně přesvědčili, že jsme super kolektiv, který nemá skoro problém tyhle akce zvládnout. Všichni odcházíme s dobrým pocitem a už se těšíme na červen, co předvedeme na závěrečném vystoupení. A můžu vám říct, že se máte na co těšit! Foto

 

Dušan má Xixu a Xixa má talent

Je to neuvěřitelné, ale tato soutěž již má za sebou VIII. ročník. I letos se do této talentové soutěže přihlásila spousta talentovaných účastníků. Měli jsme možnost vidět ať už amatérské, tak i profesionální tanečníky. Jedno z nejzajímavějších vystoupení bylo kouzlení Olivera Otáhala, který nás výborně pobavil. Nesmíme opomenout ani skvělé pěvecké výkony. Všechna vystoupení nám spravedlivě ohodnotila naše skvělá porota ve složení: paní učitelka Cholevová, pan školník Zdeněk Merta a dva žáci deváté třídy, a to Adam Onderka a Blanka Vodvářková. Občas jsme se velmi pobavili nad komentáři právě této poroty. Celou akci měla pod svými křídly 9.A, která nezklamala a předvedla dvě krásná taneční vystoupení.  A jak to dopadlo?

Jednotlivci

1. místo Klaudie Borůvková - zpěv - Toulavá

2. místo Štěpánka Nyklová, zpěv Vandrovala bleška, klavírní doprovod Michal Jančák

3. místo Dominik Chalupa, tanec a Oliver Otáhal s pomocníkem Maxem Ďatkem, kouzelník

Skupiny

1. místo Vanesa Bujnochová a daniel kováč, tanec

2. místo Adéla Pavliňáková a Amálie Zahrádková, zpěv Ty a já

             Eliška Kovaříková, Veronika Rumianová a Natálie Piačinová, zpěv - Na políčku v jetelíčku

3. místo Vanesa Bujnochová a Barbora Čejková, tanec                                                 Foto

Pohádkový den

Den 6. 4. byl na naší škole velmi nabitý. Odstartoval se hned ráno, a to pohádkovým dnem. Všichni museli přijít v masce nějaké pohádkové postavy. Hemžilo se to zde nejenom čerty a vodníky, ale i vílami Amálkami, makovými panenkami nebo princeznami. Zkoušeni, ale i prověrky psali piráti, ježibaby, Křemílek ... Dokonce k nám přišel i Krakonoš. Děti, které přišly v masce, měly možnost získat cenné body do celoroční soutěže. Tím ale den zdaleka nekončil. Foto

 

Prvňáci a jejich tvořivé přestávky

Naši letošní prvňáčci se o přestávkách projevují jako budoucí stavitelé. Valnou část času, určeného k odpočinku věnují společnému tvoření z kostek, desek a dřevěných částic stavebnice. Jaké prapodivné a zajímavé stavby vznikají můžete zhlédnout zde.

 

Páťáci na vycházce

Jaká je historie zámku? Co socha prezidenta Masaryka? Máme v obci nějaké památníky 2. světové války? S těmito i dalšími otázkami se měli vypořádat 23. 3. žáci 5. ročníku na vlastivědné procházce obcí. Několik dobrovolníků si doma připravilo výklad a mohlo se vyrazit. Ne všichni sice pozorně poslouchali, ale většina páťáků už dneska zná správné odpovědi na otázky k historii naší obce. Foto

 

Chlapci z devítky na exkurzi

Protahovačka, pásová pila, okružní pila, frézka... S těmito názvy se mohli seznámit hoši z devítky 22. 3. při exkurzi v pěkně vybavené stolařské dílně našeho bývalého žáka Mirka Pavlaska. V praxi viděli technologii zhotovování výrobků ze dřeva a přesvědčili se, že stolařina může být krásná, ale i nebezpečná. Foto

 

Osmáci na zámku

V rámci výuky o renesanci vyrazili žáci 8. ročníku, vybavení pracovními listy, zkoumat historii největší staroveské historické památky. Na vlastní oči tak mohli vidět sgrafita, psaníčka, štuky, erby, sloupy a další typické renesanční prvky včetně jediných zachovalých starobylých dveří. Foto

 

Mezinárodní matematická soutěž klokan zná školní vítěze

Naše škola se tradičně zapojuje do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěží žáci 2. až 9. ročníku ve čtyřech kategoriích. Soutěž je náročná na texty úloh a logické myšlení. Kromě Cvrčka (18 úloh) řeší všichni 24 příkladů. Třetina za 3 body, další třetina za 4 body a zbytek za 5 bodů. Za každou špatnou odpověď je odečten jeden bod. Žáci vstupují do soutěže 24 bodů (u Cvrčka s 18 body).

Kategorie Cvrček (2. a 3. třída): 1. Hamalová Lucie,  2. Tadeáš Pavelka a 3. Rozálie Polášková

Kategorie Klokánek (4. a 5. třída): 1. Polášek Jakub, 2. Golková Amálie, 3. Vojěch Wyslych

Kategorie Benjamín (6. a 7. třída): 1. Richard Chvostek, 2. Jan Pindur, 3. Vilém Hýl

Kategorie Kadet ( 8. a 9. třída): 1. Michal Jančák, 2. Barbora Němcová, 3. Tereza Pavliňáková

Všem patří poděkování a uvidíme jak se zařadíme do statistiky Moravskoslezského kraje. Foto

Celkové výsledky: Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet

 

Recitační soutěž I. a II. stupně - 28. 2. 2017

Dne 28.2.2017 se na naší škole uskutečnila tradiční soutěž v recitaci.

Soutěže se letos zúčastnilo 30 dětí z 1. – 5. ročníku.

V kategorii žáků 1. tříd se umístily na třetím místě M. Marejková, P. Hellerová, S. Chvostková, 2. místo obsadili A. Janošcová a H. Boháč a zvítězila Veronika Hýlová.

Mezi žáky 2. a 3. tříd vybojovaly vítězství Terezka Gajdečková a Kateřina Dostálová, 2. místo obsadili M. Filgas, Š. Novobílský, M. Hrabovský a 3. příčka patřila D. Mrkvicovi a Š. Nyklové.

Kategorie 4. a 5. tříd dopadla takto: 1. místo – Michaela Daňová, 2. místo – F. Janošec, A. Hrabovský, 3. místo – A. Golková, B. Čejková. Všechny recitátory chválíme za předvedené výkony a vítězům blahopřejeme ke krásnému umístění v soutěži.

V kategorii 6.-7. ročníku je umístění následující:

1. místo: Karolína Daňová

2. místo: Barbora Janošková

3. místo: Tereza Jančáková

V kategorii 8.-9. ročníku:

1. místo: Elen Hynečková a Tereza Novobilská

2. místo: Barbora Němcová

3. místo: Matyáš Palička

Vítězům blahopřejeme, ale ocenění za pěkné výkony si zaslouží všichni soutěžící. Foto

 

Okresní kolo olympiády v jazyce anglickém

V pondělí 13. 2. 2017 proběhlo v Ostravě okresní kolo olympiády v jazyce anglickém. Naši školu reprezentovali dva žáci: Patrik Rohel - 7. A a Barbora Němcová - 8. A. Pochvala patří oběma žákům, ale ta větší Patriku Rohelovi, kterému se podařilo ve své kategorii obsadit nádherné 2. místo. Patriku, gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

 

 

 

Více - záložka život školy

 
 

Připravuje Yvetta Kunzová,

email: yvetta.kunzova@seznam.cz

ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí © 2006

 

 

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

IČ 70942633

tel. 558 669 222, e-mail: skola@zs-staravesno.cz

 

,