Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Školní  rok 2016/2017

Vítáme Vás při prohlížení

stránek naší školy

 

  31. 10. a 1. 11. proběhne sběr starého papíru. Svázané a zvážené balíky odevzdejte u zadního vchodu ZŠ - cesta kolem pošty. Počet kilogramů pak nahlaste třídnímu učiteli. Výtěžek je předán jednotlivým třídám. Tato akce je také zahrnuta do celoroční soutěže o nejaktivnější třídu.                  

 

 

Slavnostní zahájení školního roku

1. 9. 2016 se třídy naší školy zaplnily svými žáky, kteří se vzpomínkou na prázdniny usedli do lavic. V 1. třídě jsme přivítali 14 prvňáčků. Slavnostního přivítání se zúčastnili nejen rodiče, ale v doprovodu p. zástupkyně Y. Kunzové i pan ředitel P. Plečka, starosta obce D. Dvořák a letos poprvé otec J. Slavík. Pak už se dětem a rodičům věnovala p. uč. Z Chvostková. Děti měly připraveny dárečky, v letošním roce i od rádia Orion. Všichni prvňáčci s úsměvem svůj první den zvládli a potvrdili, že se těší na nové kamarády. A tak všem začal opět nový školní rok. Foto

 

Růžový den

Žáci 9. třídy navázali na tradice. Ve čtvrtek 15. 9. se uskutečnil na naší škole 1. tematický den s názvem - růžový. Tyto tematické dny jsou zpestřením každodenního školního života, ale však jen oblečením. Žáci, učitelé a všichni zaměstnanci mouhou přijít oblečeni dle daných pravidel. Je to zcela na jejich uvážení, zda se do tematického dne zapojí či nikoli.  Výuka a s ní spojené povinnosti probíhají v tyto dny pro všechny třídy zcela normálně. Vyhodnocení tohoto dne je součástí celoroční soutěže "O nejaktivnější třídu". Foto

 

Velká cena malých zoologů 2016

Dne 20.9.2016 se 26 dětí 4. a 5. třídy zúčastnilo soutěže Velká cena malých zoologů. Soutěž probíhala v ostravské zoo.  Tématem byl Národní park Šumava  - zvířata i rostliny vyskytující se v NP Šumava, základní charakteristiky parku, historie. Děti se rozdělily do 4 družstev a na jednotlivých stanovištích řešily úkoly na dané téma jako např. poznávání zvířat a rostlin, vyřešení tajenky, kvízu. I když jsme se neumístili mezi prvními pěti nejúspěšnějšími družstvy, které postupují do finále, byla tato soutěž pro děti velmi přínosná. Naše nejúspěšnější družstvo pod vedením kapitána Jana Kantora se umístilo na hezkém osmnáctém místě z celkového počtu 55 družstev.

 

Vítání podzimu aneb Brouček se loučí s létem -  13. 10. 2016

Čtvrteční odpoledne patřilo první společné akci s rodiči žáků. Na programu bylo vydlabávání dýní, program pro děti - soutěže, dílničky, které připravili žáci 9. tříd. Nechyběl společný taneček a lampionový průvod dětí mateřské školy. Účast rodičů byla obrovská. Celkem se vydlabalo 88 dýní, z toho 20 bylo odměněno. Vybíraly se taky masky. Na chodbě jste mohli potkat broučky, berušky, kočičku, čarodějnice, strašidla atd. Paní kuchařky připravily všem návštěvníkům pohoštění. Velice nás potěšila reakce jedné maminky: "Chtěla bych poděkovat zaměstnancům i žákům školy za přípravu milé akce (Dýňobraní, Broučkiáda) pro rodiče a děti, které jsem se ráda zúčastnila.". My také děkujeme všem rodičům a dětem za přístup k této společné akci, neboť bez jejich účasti by naše práce neměla smysl. Foto

 

Beseda s panem PhDr. Janem Svobodou - 17. 10. 2016

PhDr. Jan Svoboda je akreditovaným lektorem pro Českou i Slovenskou republiku, vystudoval jednooborovou psychologii a působil jako poradenský psycholog a psychoterapeut. V současné době je zaměstnán jako vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity. Kromě toho působil jako supervizor dobrovolnických programů Hestia Praha a azylových domů (např. v Jihlavě). Pondělní odpoledne byl také hostem naší školy. Chtěli jsme rodičům, ale i také pedagogům nabídnout možnost besedy či diskuse na vybraná témata. na přednášce však převládala většina pedagogů, a to nejen z naší školy, ale i z okolních škol. Rodičům, kteří se zúčastnili, děkujeme a věříme, že se jim setkání s odborníkem na slovo vzatým líbilo.

 

Voda, voda voděnka - 17. 10. 2016

V rámci projektu Erasmus+ jsme uspořádali hudebně-recitační soutěž s písněmi a básněmi o vodě. Předkolem soutěže bylo vyhledávání písní a básní týkající se vody. Naši žáci 5. až 8. třídy tvořili seznamy takových písní a básní. Dokonce našli asi 110 písní o vodě. Někteří žáci se pokusili vytvořit vlastní básně o vodě. Pak si vybrali jednu z písní a tu se naučili, aby se mohli zúčastnit třídní soutěže v hudební výchově. První část soutěže byla stejná i v literatuře. Žáci recitovali vybrané básně.

Vyhlásili jsme školní kolo hudebně-recitační soutěže, které se vybraní žáci zúčastnili. Jeden žák s písní a jeden s básní. Soutěžní odpoledne se vydařilo, bylo obtížně vybrat vítěze. Foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více - záložka život školy

 
 

Připravuje Yvetta Kunzová,

email: yvetta.kunzova@seznam.cz

ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí © 2006

 

 

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

IČ 70942633

tel. 558 669 222, e-mail: skola@zs-staravesno.cz

 

,