Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Školní  rok 2016/2017

Vítáme Vás při prohlížení

stránek naší školy

Nabídka kurzu In-line bruslení zde

 

Informace k zápisu dětí do 1. třídy pro rok 2017/18

Novela školského zákona přináší některé podstatné změny pro přihlašování dětí k povinné školní docházce, popř. pro žádost o odklad školní docházky.

Dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápis žáků do 1. třídy se v naší škole uskuteční ve středu 19. 4. 2017 od 13 do 17.30 hodin v I. patře základní školy. V MŠ si můžete rezervovat čas zápisu.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a žáci po odkladu.  

Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Nutno vyplnit žádost a odevzdat do 31. března 2017 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy v záložce dokumenty.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologické poradny jsou vytížené, doporučujeme objednání dítěte do konce ledna.

 

 

 

Mezinárodní matematická soutěž klokan zná školní vítěze

Naše škola se tradičně zapojuje do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěží žáci 2. až 9. ročníku ve čtyřech kategoriích. Soutěž je náročná na texty úloh a logické myšlení. Kromě Cvrčka (18 úloh) řeší všichni 24 příkladů. Třetina za 3 body, další třetina za 4 body a zbytek za 5 bodů. Za každou špatnou odpověď je odečten jeden bod. Žáci vstupují do soutěže 24 bodů (u Cvrčka s 18 body).

Kategorie Cvrček (2. a 3. třída): 1. Hamalová Lucie,  2. Tadeáš Pavelka a 3. Rozálie Polášková

Kategorie Klokánek (4. a 5. třída): 1. Polášek Jakub, 2. Golková Amálie, 3. Vojěch Wyslych

Kategorie Benjamín (6. a 7. třída): 1. Richard Chvostek, 2. Jan Pindur, 3. Vilém Hýl

Kategorie Kadet ( 8. a 9. třída): 1. Michal Jančák, 2. Barbora Němcová, 3. Tereza Pavliňáková

Všem patří poděkování a uvidíme jak se zařadíme do statistiky Moravskoslezského kraje. Foto

Celkové výsledky: Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet

 

Recitační soutěž I. a II. stupně - 28. 2. 2017

Dne 28.2.2017 se na naší škole uskutečnila tradiční soutěž v recitaci.

Soutěže se letos zúčastnilo 30 dětí z 1. – 5. ročníku.

V kategorii žáků 1. tříd se umístily na třetím místě M. Marejková, P. Hellerová, S. Chvostková, 2. místo obsadili A. Janošcová a H. Boháč a zvítězila Veronika Hýlová.

Mezi žáky 2. a 3. tříd vybojovaly vítězství Terezka Gajdečková a Kateřina Dostálová, 2. místo obsadili M. Filgas, Š. Novobílský, M. Hrabovský a 3. příčka patřila D. Mrkvicovi a Š. Nyklové.

Kategorie 4. a 5. tříd dopadla takto: 1. místo – Michaela Daňová, 2. místo – F. Janošec, A. Hrabovský, 3. místo – A. Golková, B. Čejková. Všechny recitátory chválíme za předvedené výkony a vítězům blahopřejeme ke krásnému umístění v soutěži.

V kategorii 6.-7. ročníku je umístění následující:

1. místo: Karolína Daňová

2. místo: Barbora Janošková

3. místo: Tereza Jančáková

V kategorii 8.-9. ročníku:

1. místo: Elen Hynečková a Tereza Novobilská

2. místo: Barbora Němcová

3. místo: Matyáš Palička

Vítězům blahopřejeme, ale ocenění za pěkné výkony si zaslouží všichni soutěžící. Foto

 

Okresní kolo olympiády v jazyce anglickém

V pondělí 13. 2. 2017 proběhlo v Ostravě okresní kolo olympiády v jazyce anglickém. Naši školu reprezentovali dva žáci: Patrik Rohel - 7. A a Barbora Němcová - 8. A. Pochvala patří oběma žákům, ale ta větší Patriku Rohelovi, kterému se podařilo ve své kategorii obsadit nádherné 2. místo. Patriku, gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

Hasík

Dne 7. 2. 2017 proběhla v rámci preventivní požární ochrany beseda s žáky druhých a šestých tříd HASÍK. Pan Ing. Šeděnka nadchl žáky poutavým vypravováním i předvedením hasičské výstroje. Žáci si zopakovali základní pravidla přivolání pomoci v krizových situacích, zahráli si hry a byli za správné odpovědi v závěrečném testování byli odměněni drobnými dárky s hasičskou tématikou. Foto

 

Do školy připluli Vikingové

Vyučování ve čtvrtek 26. 1. ráno zpestřilo vylodění Vikingů ve školní jídelně. Tedy přesněji řečeno - do školy už poněkolikáté zavítali členové agentury Pernštejni, tentokrát s pořadem věnovaným severským dobyvatelům Evropy - Vikingům. Někteří z žáků uplatnili svoje vědomosti o tomto divokém národu, jiní se aktivně zapojili do ukázek bojové taktiky seveřanů, vytvořili posádku drakkaru nebo jen pozorovali jiskry, odlétávající od zkřížených zbraní. Nakonec zástupci Dušana pořídili rozhovor, s jehož obsahem se seznámíte v dalším vydání našeho časopisu. Foto

 

Dne 27. 1. 2017 se uskutečnilo školní kolo Soutěže v cizích jazycích – jazyk anglický.

V kategorii I.A  (žáci 6. a 7. ročníku) soutěžilo 12 žáků a v kategorii II.A ( žáci 8. a 9. ročníku ) soutěžilo 13 žáků, kteří prokazovali své znalosti společně  v poslechové části a dále se již jednotlivě věnovali konverzačním tématům. Všichni žáci byli velmi šikovní a pro porotu bylo těžké se rozhodnout.    

V kategorii I.A zvítězil Patrik Rohel, žák 7. třídy, na druhém místě se umístil Adam Kučera, žák 6. třídy, na třetím místě Hana Němcová a Petr Pšurný, žáci 6. třídy. V kategorii II.A zvítězila Barbora Němcová, žákyně 8. třídy, na druhém místě se umístila Natálie Najzarová, žákyně 9. třídy a na třetím místě Anna Holaňová, žákyně  8. třídy. Všem žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. V okresním kole v Ostravě dne 13. 2. 2017 nás budou reprezentovat Patrik Rohel a Barbora Němcová.

 

Více - záložka život školy

 
 

Připravuje Yvetta Kunzová,

email: yvetta.kunzova@seznam.cz

ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí © 2006

 

 

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

IČ 70942633

tel. 558 669 222, e-mail: skola@zs-staravesno.cz

 

,