Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Školní  rok 2016/2017

Vítáme Vás při prohlížení

stránek naší školy

Informace k zápisu dětí do 1. třídy pro rok 2017/18

Novela školského zákona přináší některé podstatné změny pro přihlašování dětí k povinné školní docházce, popř. pro žádost o odklad školní docházky.

Dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápis žáků do 1. třídy se v naší škole uskuteční ve středu 19. 4. 2017 od 13 do 17.30 hodin v I. patře základní školy. V MŠ si můžete rezervovat čas zápisu.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a žáci po odkladu.  

Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Nutno vyplnit žádost a odevzdat do 31. března 2017 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy v záložce dokumenty.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologické poradny jsou vytížené, doporučujeme objednání dítěte do konce ledna.

 

Portál pro školy

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Testy jsou nově zaměřené také na procvičování matematiky pro žáky 1. stupně. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje obdrží žáci od svých učitelů. Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

 

Olympiáda z českého jazyka

Školního kola Olympiády v ČJ, která se konala 2.12.2016, se zúčastnilo 14 žáků 8. a 9. tříd. Olympiáda se skládala ze dvou částí – jazykové a slohové. Nejlépe si vedly žákyně Eliška Vostárková (29 bodů) a Terezka Novobílská (28 bodů).

Obě postupují do okresního kola Olympiády v ČJ, které proběhne 1.2.2017 v Ostravě.

Vítězkám gratulujeme.

 

Vrátil se zas adventní čas

Tradičním vánočním koncertem, který se konal 21. 12. 2016 v kostele sv. Jana Křtitele, jsme se snažili navodit vánoční atmosféru. Na vystoupení se podíleli žáci mateřské školy, žáci základní školy a Základní umělecké školy v Brušperku. Zimní básničky, písničky a koledy zaplnily prostor našeho staroveského kostela. Na závěr nechyběla společná koleda.

 

Mezinárodní vánoční koncert - 15. 12. 2016 - Raková

K dalším tradicím našich staroveských Vánoc patří mezinárodní koncert tří škol: Gymnázia J. Pavla II. v Lipowé - Polsko, Základní školy v Rakové - Slovensko a nás. Tentokrát se uskutečnil ve slovenské Rakové v kostele Narození Panny Marie. Proč vymýšlet další slova, tentokrát přinášíme zhodnocení ve slovenštině - z webových stránek školy z Rakové.

...keď sám rozdávaš radosť, ocenenie, keď máš porozumenie pre iných - už sa v Tvojom srdci začali Vianoce...

Radosť a ocenenie potleskom i milými darčekmi sme vo veľkom rozdávali vo štvrtok 15.12. na medzinárodnom vianočnom koncerte s názvom Vianoce s priateľmi. Toto milé každoročné stretnutie partnerských škôl v predvianočnom čase sa tento rok uskutočnilo u nás - na Slovensku a tak nám bolo cťou privítať u nás hostí - z Čiech a Poľska. V priebehu dopoludnia sa uskutočnili 2 koncerty v kostole Narodenia Panny Márie v Rakovej, nielen pre žiakov, no i pre verejnosť. Žiaci pod vedením pedagógov zahrali, zaspievali, zarecitovali, dokonca zatancovali, či predviedli svoj divadelný talent v samostatných troch častiach - za každú partnerskú školu zvlášť. I keď bol každý program jedinečný, predsa len spoločne vyjadrovali to podstatné a najdôležitejšie- narodenie Ježiška. Za ich niekoľkomesačnú námahu a trpezlivosť zožali nemalé potlesky. V závere obidvoch koncertov sa srdiečka a hlasy spojili vospolok v jeden celok a ani jazyková bariéra nebránila tomu, aby si všetci účinkujúci zaspievali známu koledu "Tichá noc" vo všetkých troch jazykoch. Program tohto dňa pokračoval slávnostným obedom. Popoludní sa všetci účinkujúci venovali v priestoroch školy záujmovej činnosti - v tvorivej dielni, pri športe, pri logickej interaktívnej hre. Mnohí trávili čas spoločnými rozhovormi a nadviazovaním nových priateľstiev. V neskorších popoludňajších hodinách sme sa s prianím "Šťastných a veselých Vianoc" rozlúčili. Foto

 

Deváťáci nadělovali

Pondělí 5. 12. patřilo Mikuláši. Hned ráno přijel na saních do školní jídelny a jeho doprovod před nadílkou předvedl dětem z 1. stupně čertovsko-andělský tanec. Živo bylo ve všech odděleních mateřské školky, kde si děti zasloužily krásné dárkové balíčky zpěvem, recitací i tancem. Nejdivočeji čerti řádili mezi dětmi z 2. stupně, mezitím se Mikulášovi pomocníci vydováděli v ředitelně školy a na zámku u pana starosty.

 

Dějepisná olympiáda 46. ročník - 2016/2017

Letošní ročník Dějepisné olympiády má název Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století. Přestože 23 úkolů školního kola vypadalo slibně a ne výrazně záludně, soutěžící se s velkou částí úkolů nedovedli vypořádat a maximu 60 bodů se nikdo příliš nepřiblížil. Soutěž proběhla 28. 11. 2016, práci odevzdalo celkem 10 řešitelů z 8. a 9. třídy.

Blahopřání patří vítězi – Prokopu Kneblovi (9.A), dále také stříbrné medailistce Barboře Němcové (8.A) a bronzovému Tomáši Knapíkovi (9.A).

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika

Ve čtvrtek 24.11. 2016 se žáci 9. třídy zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Jednalo se o první kolo – školní, kde si žáci zopakovali formou testu učivo z 8. třídy (téma směsi a prvky). Celkový možný počet bodů byl 62. Větší polovina žáků byla v úspěšnosti nad 50%. Vítězem se stala Tereza Pavliňáková s počtem bodů 50,5, na 2. místě Knapík Tomáš, o 3. a 4. místo se podělili se stejným počtem bodů Knebl Prokop a Navrátil Petr. Tito uvedení žáci se zúčastní druhého kola soutěže, které se uskuteční 13.12. 2016 v prostorách  SPŠCH Ostrava. Držíme palce.

 

Halová kopaná

V úterý 15. 11. 2016 a ve středu 16. 11. 2016 se konalo okrskové kolo základních škol v halové kopané. Nejprve se v úterý střetli žáci osmých a devátých ročníků a ve středu je následovali žáci šestých a sedmých tříd. V obou kategoriích byly zápasy velmi vyrovnané. Chlapci se snažili do poslední chvíle, a za to jim patří velké poděkování za bojovnost, s jakou se do každého zápasu vrhli. Konečné pořadí:

Kategorie 6. a 7. tříd

1)      Brušperk

2)      Fryčovice

3)      Stará Ves nad Ondřejnicí

Kategorie 8. a 9. tříd

1)      Brušperk

2)      Hukvaldy

3)      Fryčovice

4)      Stará Ves nad Ondřejnicí     Foto

 

Soutěž mladých zoologů 2016

Dne 8.11. 2016 se vybraní žáci II. stupně zúčastnili každoroční podzimní soutěže „Soutěž mladých zoologů 2016“ v ZOO Ostrava. Tématem byli papoušci – anatomie, způsob života, chování, ohrožení atd.  I přes náročnost zadaného tématu, krátký čas k přípravě, se žáci umístili v 2. polovině výsledkové listiny. Věříme, že zájem žáků soutěžit bude i nadále a v jarním kole se jim bude dařit.

 

Maďarsko - Tiszafüred

Na začátku listopadu se uskutečnil předposlední mezinárodní workshop projektu Erasmus+. Naši žáci pečlivě splnili úkoly dalšího celku s názvem "Šetříme vodou". O jejich aktivitách byla partnerským zemím představena kniha o všech aktivitách. Náhled knihy

  

Více - záložka život školy

 
 

Připravuje Yvetta Kunzová,

email: yvetta.kunzova@seznam.cz

ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí © 2006

 

 

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

IČ 70942633

tel. 558 669 222, e-mail: skola@zs-staravesno.cz

 

,