Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Školní  rok 2016/2017

Vítáme Vás při prohlížení

stránek naší školy

Informace k zápisu dětí do 1. třídy pro rok 2017/18

Novela školského zákona přináší některé podstatné změny pro přihlašování dětí k povinné školní docházce, popř. pro žádost o odklad školní docházky.

Dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápis žáků do 1. třídy se v naší škole uskuteční ve středu 19. 4. 2017 od 13 do 17.30 hodin v I. patře základní školy. V MŠ si můžete rezervovat čas zápisu.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a žáci po odkladu.  

Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Nutno vyplnit žádost a odevzdat do 31. března 2017 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy v záložce dokumenty.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologické poradny jsou vytížené, doporučujeme objednání dítěte do konce ledna.

 

Okresní kolo olympiády v jazyce anglickém

V pondělí 13. 2. 2017 proběhlo v Ostravě okresní kolo olympiády v jazyce anglickém. Naši školu reprezentovali dva žáci: Patrik Rohel - 7. A a Barbora Němcová - 8. A. Pochvala patří oběma žákům, ale ta větší Patriku Rohelovi, kterému se podařilo ve své kategorii obsadit nádherné 2. místo. Patriku, gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

Hasík

Dne 7. 2. 2017 proběhla v rámci preventivní požární ochrany beseda s žáky druhých a šestých tříd HASÍK. Pan Ing. Šeděnka nadchl žáky poutavým vypravováním i předvedením hasičské výstroje. Žáci si zopakovali základní pravidla přivolání pomoci v krizových situacích, zahráli si hry a byli za správné odpovědi v závěrečném testování byli odměněni drobnými dárky s hasičskou tématikou. Foto

 

Do školy připluli Vikingové

Vyučování ve čtvrtek 26. 1. ráno zpestřilo vylodění Vikingů ve školní jídelně. Tedy přesněji řečeno - do školy už poněkolikáté zavítali členové agentury Pernštejni, tentokrát s pořadem věnovaným severským dobyvatelům Evropy - Vikingům. Někteří z žáků uplatnili svoje vědomosti o tomto divokém národu, jiní se aktivně zapojili do ukázek bojové taktiky seveřanů, vytvořili posádku drakkaru nebo jen pozorovali jiskry, odlétávající od zkřížených zbraní. Nakonec zástupci Dušana pořídili rozhovor, s jehož obsahem se seznámíte v dalším vydání našeho časopisu. Foto

 

Dne 27. 1. 2017 se uskutečnilo školní kolo Soutěže v cizích jazycích – jazyk anglický.

V kategorii I.A  (žáci 6. a 7. ročníku) soutěžilo 12 žáků a v kategorii II.A ( žáci 8. a 9. ročníku ) soutěžilo 13 žáků, kteří prokazovali své znalosti společně  v poslechové části a dále se již jednotlivě věnovali konverzačním tématům. Všichni žáci byli velmi šikovní a pro porotu bylo těžké se rozhodnout.    

V kategorii I.A zvítězil Patrik Rohel, žák 7. třídy, na druhém místě se umístil Adam Kučera, žák 6. třídy, na třetím místě Hana Němcová a Petr Pšurný, žáci 6. třídy. V kategorii II.A zvítězila Barbora Němcová, žákyně 8. třídy, na druhém místě se umístila Natálie Najzarová, žákyně 9. třídy a na třetím místě Anna Holaňová, žákyně  8. třídy. Všem žákům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. V okresním kole v Ostravě dne 13. 2. 2017 nás budou reprezentovat Patrik Rohel a Barbora Němcová.

 

Více - záložka život školy

 
 

Připravuje Yvetta Kunzová,

email: yvetta.kunzova@seznam.cz

ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí © 2006

 

 

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

IČ 70942633

tel. 558 669 222, e-mail: skola@zs-staravesno.cz

 

,