Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Školní  rok 2015/2016

Vítáme Vás při prohlížení

stránek naší školy

Novinka: Připravili jsme pro vás k nahlédnutí kroniku naší školy, která je shrnutím života ve škole v průběhu roku. Samozřejmě se nedá několika stranami popsat vše, co se ve škole uskutečnilo. Tak alespoň v kostce.

ZŠ ve školním roce 2014/2015

 Sportovní kronika 2014/2015

Mezinárodní projekt 2013-2015
Oslava kultury prostřednictvím hudby

ZŠ ve školním roce 2013/2014

 

Hasiči ve školní družině

Ve čtvrtek 19. 5. v odpoledních hodinách přijelo na školní dvůr se zapnutými majáky hasičské auto Sboru dobrovolných hasičů Stará Ves nad Ondřejnicí, s posádkou Kamilem Poláškem, v jedné osobě strojníkem a řidičem a hasičem Richardem Košťálem. Chválabohu nehořelo. Přijeli žákům ŠD ukázat, jak vypadá jejich výstroj a vybavení jejich auta. Richard se oblékl do speciálního protipožárního oděvu, předvedl dýchací přístroj. Někteří žáci si mohli vyzkoušet protichemický oblek a helmu, sednou si za volant. Po hodinové vydařené ukázce a zodpovězení všetečných otázek žáků mohli hasiči areál školy v klidu opustit. Vychovatelky ŠD pak nechaly dětem nakreslit to, co je nejvíce zaujalo. Děkujeme staroveským hasičům za ochotu, vstřícnost a obětování svého volného času. Foto

 

Perníková chaloupka - 25. 4. 2016

Pohádku O perníkové chaloupce zná určitě každý. Ale tentokrát jsme ji mohli vidět v nastudování dětí z Košateckého divadélka. Jedna generace herců jim odešla, ale paní režisérka Iva Chmelíčková se nemusí obávat, nové herecké talenty se ukázaly v plné parádě. Děti pohádku zvládly na výbornou. Ježibaba, Jeníček, Mařenka, všechny role byly úžasné. Děkujeme všem za krásnou pohádku a budeme se těšit na příští školní rok. Foto

 

Vítání jara – 5. 4. 2016

Úterní odpoledne bylo velice teplé. Skoro bychom řekli letní. Ale přesto proběhlo tradiční vítání jara - tradiční společná akce s rodiči. Po krásném vystoupení žáků ZŠ a MŠ mohli rodiče společně s dětmi vyrábět jarní kolekci ve tvořivých dílnách. Rodičům byl představen také mezinárodní projekt, do kterého je naše škola zapojena. Součástí byla i instalovaná výstava ručních prací žáků školy. Nechyběl ani společně strávený čas při kávičce a dobrůtkách, které připravila děvčata z kuchyně. Foto

 

Dušan má Xixu a Xixa má talent

Úterý 5. 4. 2016 mělo svou zvláštní atmosféru. Celý den proběhl ve stylu hippies, neboli kytičkový den. Podmínkou bylo přijít v šatech, které se nosily v 60. a 70. letech nebo mít na sobě květinky. Výsledky jsou následující: 1. místo 9.A a  4.A, 2. místo - 2.A a 3. místo 1.B a 6. A. Foto

Od rána také probíhala příprava již 7. ročníku talentové soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent. Tentokrát naši žáci soutěžili ve dvou kategoriích: jednotlivci a skupiny. Zvláštností byla i letošní porota, ve které usedli dva žáci 9. třídy: David Malucha a Lukáš Tomeček a dvě bývalé žákyně naší školy, které v roce 2004 zorganizovaly 1. ročník teto soutěže: Adéla Chamrádová, Dis. a Mgr. Jana Tomečková (Košťálová). V letošním roce se soutěžilo  ve zpěvu, v tanci a dokonce se hrála pohádka a vyprávěly vtipy. Velice pěkné bylo vystoupení žáků hudební nauky, kteří předvedli hru na různé hudební nástroje.

Výsledky 1. kategorie: 1. místo - Amálie Zahrádková (6.A) - zpěv, 2. místo - Oliver Otáhal (2.A) - vlastní báseň, 3. místo - Klára Palagyiová (2.A) - tanec s kruhem a Štěpánka Nyklová (1.B) - zpěv.

Výsledky 2. kategorie: 1. místo - Klaudie Borůvková a Karin Šeděnková (4.A) - zpěv a tanec, 2. místo - Vanesa Bujnochová a Daniel Kováč (3. A) - latinskoamerické tance a Vanesa Bujnochová, Barbora Čejková a Nela Joachimovičová (3.A) - moderní tanec; 3. místo - třída 2.A - pohádka.

Vystoupení všech byla velice pěkná a je třeba ohodnotit odvahu všech soutěžících vystoupit před svými staršími spolužáky. Celou soutěž provázeli Adam Rohel a Vojta Hýl, kteří se sice soutěže nezúčastnili, ale svůj pěvecký výkon předvedli.

Číslo 7 je pro některé číslem šťastným, a to platí i pro tento ročník naší soutěže. Všem patří velké poděkování. Foto

 

Velká cena ZOO

Dne 31.3. se konala Velká cena ZOO. Tématem soutěže byli Savci Afriky. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – I. kategorie (7. ročník) a II. kategorie (8. a 9. ročník). Naši školu v I. kategorii reprezentovala jedna skupinka a II. kategorii reprezentovaly skupinky dvě. I přesto, že toto téma bylo velmi obsáhlé, se žáci dobře připravili a někteří se umístili v 1. polovině výsledkové listiny. Celkem se účastnilo v kategorii I. – 239 škol a v II. kategorii 194 škol. Odměnou jim byla pěkná procházka po nově opravené ZOO. Už teď se žáci těší na podzimní  Velkou cenu ZOO.   

 

Matematický klokan - 18. 3. 2016

soutěže je za námi. Kategorie Cvrček, klokánek, Benjamín a Kadet již znají své vítěze. Není to soutěž jednoduchá, protože největší pomůckou je zdravý selský rozum, a toho někdy chybí. Máte sice možnost vybírat z více odpovědí, ale u některých po desátém příkladu přichází místo selského rozumu tipovací soutěž. Nevýhoda je v tom, že za každou špatnou odpověď jeden bod ztrácíte.

Jak to dopadlo?

Cvrček (2. a 3. třída)

1.-2. místo Daniel Kováč a Vojtěch Koval 3.A; 3. místo Natálie Starostková  3.A; 4. místo Matyáš Marejka 3.A

Klokánek (4. a 5. třída)

1. místo Adam Kučera 5. A; 2. místo Jan Kantor 4.A;  3. místo Samuel Šmýra 4. A

Benjamín (6. a 7. třída)

1. místo Eliška Vostárková 7. A; 2. místo Tereza Pudová 6. A; 3. a 4. místo Eva Menšíková 7. A a Marcel Kováč 6.A

Kadet (8. a 9. třída)

1. místo Mikuláš Pchálek 9.A; 2. místo Lukáš Palička 9.A; Lukáš Tomeček 9. A

Blahopřejeme výhercům Foto

 

Staroveské modelky

Několik odvážných děvčat z naší školy si v pátek 18. 3. vyzkoušelo na vlastní kůži, jak vypadá práce modelek. A bylo co předvádět! Se svými krásnými a nápaditými výtvory se představil při zahájení výstavky svých prací Klub paličkování Fulnek. Naše školou povinné slečny se po prvních chvilkách ostychu také více odvázaly a všem zatleskala zcela zaplněná obřadní síň zámku. Děkujeme modelkám za vzornou reprezentaci a zveme všechny na výstavu do zámku! Foto

 

Tonda Obal na cestách - 15. 3. 2016

V úterý 15. března na škole proběhly besedy společnosti EKO-KOM o třídění a recyklaci odpadu Tonda Obal na cestách.

Jednalo se o interaktivní besedu spojenou s hrou na téma třídění a recyklace odpadu. Beseda byla v délce jedné vyučovací hodiny pro každou třídu a byla vhodným doplněním environmentální výchovy žáka. Obsahovala informace zhruba odpovídající tématickému okruhu „Vztah člověka k prostředí“ průřezového tématu „Environmentální výchova“ v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Cílem byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.

V průběhu besedy lektor žákům ozřejmil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu mu napomáhala výstavka Tondy Obala - kufřík plný recyklátů a materiálů i názorné dvouminutové filmy o recyklaci či likvidaci odpadu. Součástí byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit. Foto

 

Školní kola recitační soutěže

3. 3. 2016 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže I. stupně, do kterého postoupilo z třídních kol 28 recitátorů 1. – 5. ročníku. Žáci soutěžili ve třech kategoriích. V kategorii 1. tříd se umístil na 3. místě Matouš Filgas, 2. místo patřilo Janu Ligenzovi a Štěpánu Šrámkovi a 1. místo vybojoval Šimon Novobílský.

Kategorie 2. a 3. tříd měla opět dvě 3. místa, obsadila je  Ivana Skurňová  a Simona Figová, 2. pozice patřila Michalu  Hrabovskému a Oliveru Otáhalovi a vítězem se stal jednoznačně Filip Janošec. Kategorie nejstarších – 4. a 5. třídy dopadla takto: 3. místo patřilo Nikole Onderkové a Tereze Jančákové, 2. místo obsadil Samuel Šmýra a na 1. místě se umístily Michaela Daňová a Adéla Pavliňáková. Foto

Dne 7.3.2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže II. stupně. Zúčastnilo se ho 24 žáků 6. až 9. tříd.

V kategorii 6.-7. ročníku je umístění následující: Foto

1. místo:  Karolína Daňová, Elen Hynečková

2. místo: Matyáš Palička

3. místo: Barbora Němcová

Z recitátorů 8. -9. tříd se na 1. místě umistila Eliška Pudová,

2. místo: Tereza Novobilská, Adam Rohel

3. místo: Mikuláš Pchálek

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným patří veliká pochvala za snahu a krásný přednes.       

 

 

Více - záložka život školy

 
 

Připravuje Yvetta Kunzová,

email: yvetta.kunzova@seznam.cz

ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí © 2006

 

 

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

IČ 70942633

tel. 558 669 222, e-mail: skola@zs-staravesno.cz

 

,