Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí

 

Školní  rok 2017/2018

Vítáme Vás při prohlížení

stránek naší školy

»  

Od letošního roku pracuje na škole školní speciální pedagog, jehož poradenských služeb můžete využívat i vy, rodiče

Mgr. Veronika Mikolajková - tel. 558669222, kabinet I. patro (knihovna), email: veronika.mikolajkova@zs-staravesno.cz - více. Konzultace po telefonické domluvě.

»   Mimoškolní aktivy - více
     

 

Tvoříš, tvořím, tvoříme...

V průběhu září a října jsou naši "páťáci" v pracovních činnostech a výtvarné výchově moc pilní a šikovní. Vyzdobili si třídu na téma podzim a Piráti (naše škola se zapojila do soutěže o ceny ZŠ Ostrčilova). Foto

 

Výstava spolků na staroveském zámku

V týdnu od 9. 10 do 13. 10. žáci naší školy navštívili výstavu spolků (zahrádkáři, chovatelé, rybáři, včelaři a jezdecký klub) v Informačním centru v našem staroveském zámku. Nejlákavější bylo velké akvárium umístěné v chodbě zámku, kdy si žáci mohli vyzkoušet určit naše říční ryby. Foto

 

Vítání podzimu aneb Dýňobraní s maskou - 10. 10. 2017

Sychravé počasí nebránilo tomu, abychom se společně, tedy i s rodiči, sešli na tradiční akci. Chodby přízemí byly zcela zaplněny. Zdobily se dýně, žáci 9. třídy se opět vzorně postarali o soutěže a organizaci, nechyběla ani strašidelná stezka odvahy, na kterou se žáci hodně těšili. Vyhlášení nejpěknějších dýní a masek bylo velice obtížné, pochvalu si zaslouží všichni, kdo přišli a zapojili se do aktivit. Paní kuchařky připravily pro návštěvníky dobroty. Zásilku dýní obstaral opět pan Petroš. Všem organizátorům, ale i návštěvníkům patří velká pochvala. Děkujeme za společně strávené odpoledne. Foto

 

Oranžový den

K podzimu patří oranžová barva. Proto naše devítka neporušila tradici a vyhlásila na tento den, kdy jsme vítali podzim, oranžový den. Oranžová je barva dýně. Tím jsme zahájili celoroční soutěž o nejaktivnější třídu. Za jednotlivé aktivity typu tematické dny, sběr papíru atd. může třída získat 3 až 1 obrázek. Ty se na konci roku sečtou a vítězná třída se může těšit na sladkou odměnu. Tematické dny jsou dny, kdy probíhá výuka zcela normálně, jen se může stát, že zkoušená je zrovna čarodějnice, kluk v pyžamu, či dívka ve společenských šatech. Je to na druhou stranu paráda, když v jídelně potkáte jen samé oranžové lidi. Touto barvou jsme si rozjasnili pochmurný podzimní den. Nejlépe se to podařilo a 3 obrázky získávají třídy. 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A, 6. A, 7. A a 9. A. Foto

 

Adaptační kurz

Již podruhé se šestá třída zúčastnila adaptačního kurzu, který se konal 14. – 15. září 2017 ve Staré Vsi u Rýmařova, pořádaný agenturou STAN (Special Team for Adventure in Nature).

Počasí nám letos bohužel moc nepřálo. Ve čtvrtek jsme absolvovali týmové hry a horolezeckou stěnu za deště, ale ani to nás neodradilo a všichni si to alespoň vyzkoušeli. V pátek jsme se prošli na sousední chatu s bazénem a ve venkovních prostorách si žáci vyzkoušeli Laser Game. Všem se pobyt líbil a některým se ani nechtělo domů.

Doufáme, že i budoucím šesťákům se tento kurz v příštím školním roce bude líbit. Foto

 

Nový školní řád s platností od 1. 10. 2017

Na první schůzce výboru SRPŠ patřila mezi hlavní body jednání diskuse o návrhu zákazu užívání mobilních telefonů.  Výbor SRPŠ návrh schválil.

Výňatek ze školního řádu:

VIII. Donášení mobilních telefonů, tabletů a notebooků a jejich užívání v budově školy (dále jen MTN)

Do budovy školy je možné donášet MTN, ale je nutné dodržovat následující pokyny:

Ustanovení pro žáky školy:

Pokud žák bude mít ve škole MTN, musí dodržet následující pokyny:

1. Během pobytu ve škole zůstane MTN vypnutý. Žák nesmí během pobytu ve škole MTN používat.
    Nechá si jej v aktovce, šatní skříňce nebo MTN nechá doma.

2. Pokud žák potřebuje ze závažných důvodů kontaktovat rodiče, obrátí se na třídního učitele nebo ostatní vyučující.

3. Výjimkou jsou žáci s potvrzeným zdravotním znevýhodněním (např. diabetes).

4. Je zakázáno dobíjení MTN ze spotřebitelské sítě.

5. Nastalo-li by zcizení MTN, musí žák toto ihned nahlásit vyučujícímu.

Celé znění

 

Návštěva letiště v Mošnově

Na rozdíl od víkendových propršených Dnů NATO jsme měli štěstí a ve středu 13. 9. 2017 jsme si na mošnovském letišti L. Janáčka zblízka prohlédli americké bombardéry. Podrobný výklad nám podali američtí piloti v angličtině, překladatelé se museli ohánět, aby správně přeložili všetečné otázky našich žáků. Škoda jen, že se z prohlídky radovala jen 7. a 8. třída. Foto

 

Velká cena malých zoologů

Dne 14. 9. 2017 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili Velké ceny malých zoologů v Zoo Ostrava. Vyšlo nám velmi pěkné počasí a soutěž byla i fyzicky náročná, protože děti mezi jednotlivými stanovišti běhaly. Soutěž obsahovala i paměťovku, poznávačku a kvíz. Z 65 skupin se nejlépe umístila skupina s Ríšou Jančákem, na 37 místě.

Po skončení soutěže jsme navštívili sloní pavilon, kde probíhal trénink slonů. Tak jsme viděli dvouměsíční slůně Chandru. Bylo překrásné. Foto

 

 

Slavnostní zahájení školního roku 2017/18

Zahájení školního roku 2017/18 je minulostí. Do školních lavic nastoupilo 225 žáků, z toho 131 na I. stupni a 94 na II. stupni. Letos jsme přivítali 30 prvňáčků, kteří jsou rozděleni do dvou tříd. Prvňáčky přivítala p. zástupkyně Yvetta Kunzová tradičně s panem ředitelem P. Plečkou, starostou obce D. Dvořákem a otcem Janem Slavíkem. Děti se do školy moc těšily a z prvního dne si odnesly řadu dárečků. Třídnímu učitelkami prvňáčků jsou J. Staňková a H. Haasová. Přejeme všem radostné chvíle při učení a spoustu nových kamarádů. Foto

 

Více - záložka život školy

 
 

Připravuje Yvetta Kunzová,

email: yvetta.kunzova@seznam.cz

ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí © 2006

 

 

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

IČ 70942633

tel. 558 669 222, e-mail: skola@zs-staravesno.cz

 

,