Starší příspěvky

Obec Stará Ves n. O.

Olympiáda z českého jazyka – školní kolo

V lednu proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnili vybraní žáci z 8. a 9. ročníku. Žáci se potýkali s různými, více či méně zapeklitými úkoly z oblasti gramatiky, poté zpracovávali slohový úkol na téma ,,Na listopadu se mi líbí/nelíbí”. Všichni zúčastnění se se zadanými úkoly poprali statečně, největší blahopřání však patří zlaté vítězce Kláře Palagyiové z 9. ročníku, která získala 37 bodů z celkových 50. Na druhém místě skončil a pomyslnou stříbrnou medaili tak získává Adam Jančák opět z 9. ročníku a na krásném třetím místě se umístil bronzový Jiří Polášek z 8. A. Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme!

Alexandra Weczerková

Návštěva žáků 5. třídy z Krmelína

Prví únorový den navštívili naši školu žáci 5. třídy ze ZŠ T. G. Masaryka v  Krmelíně s paní učitelkou Mgr. M. Vlčkovou. Cílem návštěvy bylo představení naší školy a práce v multimediální jazykové učebně. Pod vedením p. uč. Borkovcové se žáci seznámili s naší učebnou a vyzkoušeli si přímo hodinu angličtiny na téma “Zimní sporty”. Foto

Lyžařský kurz

I tento školní rok se naši žáci 7. ročníku zúčastnili lyžařského výcviku. Oproti předchozím ročníkům jsme letos vyrazili na chatu P.O.M.A. v Malenovicích. Sněhové podmínky byly skvělé, svah byl krásně upravený a měli jsme jej skoro sami pro sebe. Děti byly rozděleny do dvou družstev: lyžaře a nelyžaře. Všichni byli moc šikovní, družstvo nelyžařů dokonce už druhý den jezdilo na vleku a sjíždělo celý kopec. Družstvo lyžařů krásně natrénovalo carvingové oblouky.

Třetí den výcviku jsme v rámci odpočinkového odpoledne vyrazili do Malenovic, kde děti postavily úžasné sněhuláky. Večery jsme trávili společně v klubovně, kde nás každý večer bavila jiná skupinka žáků. Program byl vždy nápaditý, všichni se skvěle bavili. Velký úspěch měla také závěrečná diskotéka. Lyžování zdar. Foto

Lucie Velímová 

Recitační soutěž žáků 1. stupně – školní kolo

V pondělí 30. ledna 2023 se 27 recitátorů z prvního stupně utkalo ve školním kole recitace. Všichni už měli za sebou úspěšně zvládnutá kola třídní. Přednášející k úkolu přistoupili velice zodpovědně, i když je často potrápila tréma. Společně jsme si vyslechli spoustu krásných básniček s pěkným přednesem. Zvláště příjemně překvapili naši prvňáčci. Jak to všechno dopadlo, ukazuje výsledková listina:

(Pokračování textu…)

Slavnostní zakončení 1. pololetí školního roku

Konec ledna není pro nás dospěláky ničím zajímavým, ale našim dětem končí 1. pololetí školního roku. Pololetí, za kterým stojí velký kus práce. Za tu dobu se naučily mnoho nových věcí, ale také prožili společné chvíle při jiných aktivitách ve škole, reprezentovali školu. Jsem velice ráda, že všichni prospěli a nikdo neviděl na svém výpisu z vysvědčení tu nejhorší známku. Celkový průměr žáků školy 1,355, z 248 žáků školy 179 prospělo s vyznamenáním, z toho 95 se samými jedničkami. Na 1. stupni 80 žáků a na 2. stupni 15 žáků. Bylo také uděleno celkem 22 pochval třídního učitele, ale žáci také  obdrželi za 1. pololetí výchovná  opatření. Napomenutí třídního učitele 29 žáků, 5 žáků důtku třídního učitele a 4 žáci důtku ředitelky školy. Žáci 9. ročníku byli rovněž pochváleni za aktivity, které připravili ostatním spolužákům během celého pololetí. Dostali jako poděkování prupisku s logem školy, která jim alespoň symbolicky pomůže při přijímacích zkouškách. Foto

Pohádkový den

Žáci 9. třídy vyhlásili na poslední den před pololetními prázdninami “Pohádkový den”. Každá třída si vylosovala nějakou pohádku a oblékla se do barev či dokonce masek. Vyhodnocení se opět započítává do hodnocení tříd za celý rok. Foto

Vysvědčení u našich nejmenších prvňáčků

Letos usedlo do lavic 1. třídy 27 prvňáčků. Společně s paní uč. Chvostkovou a asistentkou Hrdličkovou zdolávali první výzvy, uvolňovali ruku, učili se písmenka. Dostali svůj první slabikář a začali číst. Všichni si zaslouží velikou pochvalu, neboť všichni na svém vysvědčení viděli jen samé jedničky. Foto

Portál pro školy

Proškoly.cz

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zakoupili přístup na portál www.proskoly.cz, který umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti – logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje platí z minulého roku, pokud děti ztratily, obdrží je od svých třídních učitelů. Obsah portálu je stále aktualizován. Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu. Platnost je až do konce ledna 2024.

Volgiáda

Těsně před Vánocemi jsme se s některými žáky 5. tříd zúčastnili matematické soutěže. 

Dostali jsme pozvání od pořadatelů z Gymnázia Volgogradská v Ostravě-Zábřehu, která tuto soutěž každoročně pořádá. Byli vybráni 4 zástupci z třídy 5.A a 5.B. Přes vcelku vysokou nemocnost jsme společně s Adrianou Sklářovou, Lukášem Piačinem, Ellen Bukovickou a Artemem Kruikovem účast zvládli. 

Okolo 9.hod ranní probíhala registrace, sešlo se 13. čtyřčlenných týmů z pátých tříd okolních základních škol. Týmy měly 60 min na to, aby posbíraly co nejvíc bodů za každý vyřešený matematický úkol. Při startu jim bylo rozdáno 5 úloh a za každou správně vyřešenou mohli dostat další nový úkol. Vítězí tým s nejvyšším počtem bodů. 

Náš tým, který si žáci nazvali jako tým ”Lamy”, si v počátcích vedl velmi obtížně a vypadalo to, že se jim úkoly nedaří rozluštit, naštěstí se však společnými silami zotavili a body začaly naskakovat. Velkou výzvou bylo zapojení našeho ukrajinského žáka do této soutěže, který si po celou dobu musel veškeré zadání vkládat do překladače a následovně řešit. Klobouk dolů a děkujeme za reprezentaci naší školy všem zúčastněným žákům! Obsadili jsme s počtem 108 bodů pěkné 9. místo a žáci si za účast na této soutěži odnesli malý kapesní hlavolam. Foto 

Ivana Kurková

  

PF 2023