Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Matematický klokan

V pátek 22. 3. jsme se opět zapojili do soutěže Matematický klokan. Celkem se soutěžilo ve čtyřech kategoriích. 

Nejmladší kategorie Cvrček pro 2. a 3. třídu se zúčastnilo celkem 54 žáků a na vítězných pozicích se umístila Amálie Šlégrová se 69 body, František Mrázek s 63 body a Vojtěch Klučik se 60 body. 

Ze čtyřiceti žáků ze 4. a 5. třídy v kategorii Klokánek zvítězila Sofia Pallo s největším počtem bodů celkem ve všech kategoriích a to s 83 body, 82 bodů získal Jakub Hyneček a Viktor Jančák 73 bodů. Všichni tři svými počty bodů porazili i starší kategorie. 

Z 53 zúčastněných v kategorii Benjamín, tedy 6. a 7. tříd zvítězila Amálie Holaňová s 61 body, Anna Velímová s 60 body a Josef Chmelař se 49 body. 

A v kategorii pro nejstarší žáky 8. a 9. tříd, v kategorii Kadet, máme z celkového počtu 42 žáků celkem 5 vítězů, protože na 1. místě se umístila Dita Zimová a Michal Kantor se 63 body, 62 a 2. místo získal Hynek Boháč a 3. místo obsadili také dva soutěžící, Lenka Folvarčná a Tadeáš Pavelka se 61 body. 

Všem zúčastněným moc gratulujeme.

Lucie Pilátová a Jana Boháčová 

Noc s Andersenem

Ve čtvrtek 21. 3. 2024 se ve škole uskutečnil 2. ročník celorepublikové akce na podporu čtenářství Noc s Andersenem.

Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali společné nocování s programem, které jim přichystali naši osmáci a deváťáci. Budeme vzpomínat na prezentaci o H. CH. Andersenovi, na nezapomenutelné hrané pohádky Císařovy nové šaty a Malá mořská víla, na stezku noční chodbou s plněním úkolů i na čtené pohádky na dobrou noc. Zážitkem samozřejmě bylo společné nocování v potemnělých třídách. Ráno na nás ve školní jídelně čekala malá sladká snídaně od rodičů. Foto, Císařovy nové šaty, Malá mořská víla, Publikum, Stezka odvahy a cvičení, Dobrou noc

Jaromír Chvostek 

Velikonoční pečení

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale také obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Mezi nejoblíbenější patří určitě zdobení kraslic, pletení pomlázky nebo pečení velikonočního beránka. Tuto tradici si vyzkoušeli v pracovních činnostech žáci 8. a 9. ročníku.  Každý z nich si domů odnesl velmi vydařeného a určitě i chutného velikonočního beránka. Krásné Velikonoce a dobrou chuť. Foto

Lucie Pilátová

 

Lapbooky našich sedmáků

Žáci sedmých ročníků v rámci přírodopisu vyráběli lapbooky na téma savci. Práce to byla náročná a většině žáků se velmi vydařila. Byl to také nelehký úkol pro metodickou komisi přírodovědných předmětů vybrat čtyři nejlepší výtvory. Vybrány byly lapbooky: Elen Korbelové, Tobiase Jiřího Bartoše, Amálie Holaňové a Matyáše Dujčáka. Většinu lapbooků si bude možno  prohlédnout v rámci jarní výstavy žákovských prací ve vestibulu školy.

Okresní kolo BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY – kategorie C

Dne 19. března se konalo okresní kolo soutěže Biologická olympiáda kategorie C (žáci 8. -9. ročník). Naši školu reprezentoval Hynek Boháč, který v tvrdé konkurenci  žáků, převážně z gymnázií, získal nádherné 5. místo. Hynkovi gratulujeme a budeme mu držet palce v dalších soutěžích.

Veselé zoubky

V březnu se 1.ročník jako již tradičně zúčastnil preventivního programu Veselé zoubky. Děti se seznámily s významem péče o chrup. Shlédly krátký příběh o Hurvínkovi, kterého bolel zub a potřeboval lékařské ošetření u zubaře. Děti jako dárek obdržely základní výbavu k péči o své zoubky. Foto

Ivana Kurková

Recitační soutěž

Čtvrteční odpoledne 7. 3. patřilo recitační soutěži dětí z druhého stupně naší školy. Mladí recitátoři se rozdělili podle věku do dvou kategorií. Mezi těmi mladšími, dětmi 6.-7. ročníku, obsadili stupně vítězů Amálka Holaňová, Andělka  Škutová a zástupce mužů – Matyáš Dujčák. Starší kategorii 8.-9. tříd ovládli hlavně reprezentanti 8. třídy. Zvítězila s Erbenovou klasikou Lenka Folvarčná, o stříbro se podělily Dita Zimová a Adélka Janošková, na bronzovém stupínku s básničkou v nářečí skončil opět muž, zástupce deváťáků, Kryštof Palička. Děkujeme všem za pěkná vystoupení a vítězům gratulujeme. Foto 6. – 7. roč., Foto 8. – 9. roč., Foto – vyhodnocení 

Jaromír Chvostek

Školní kolo Biologické olympiády

V tomto školním roce jsme se opět zapojili do soutěže BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA. Letošní ročník má krásné téma – Lužní lesy. Je to soutěž náročná, protože soutěžící musí splnit poznávačku rostlin a živočichů, obtížný test vytvořený na základě 80ti stránkové brožury a prakticky splnit laboratorní práci.  Školní kolo probíhalo v lednu a únoru. Do letošního školního kola se přihlásilo celkem 6 soutěžících. Z toho pět bylo v nejmladší kategorii D (žáci 6. – 7. ročníku): Martin Dohnal, Ondřej Pilát, Lukáš Pělucha, Matěj Raška a Šimon Bártek. Všichni soutěžící byli úžasní, zodpovědně plnili úkoly.

Na „medailových“ pozicích se umístili:

  1. Ondřej Pilát
  2. Lukáš Pělucha
  3. Šimon Bártek

Ve školním kole nechyběl již ostřílený osmák Hynek Boháč, který již soutěží  za starší věkovou kategorii C a v současné době se spolu navrženými postupujícími z kategorie D ( Ondřejem Pilátem, Lukášem Pěluchou  a Šimonem Bártkem) připravuje formu vstupního úkolu na okresní kolo. Všem hochům blahopřejeme a doufáme, že je neopustí zájem o přírodní vědy. A přejeme jim mnoho úspěchů v dalších kolech nejen biologické olympiády. Foto

Jana Boháčová

Únorové recyklohraní

V druhém pololetí jsme se opět zapojili do soutěže pořádané vzdělávacím programem Recyklohraní. Do recyklační výzvy “Dejme do pohybu nepotřebné elektro a baterie” se pustily nejen děti z MŠ – Hvězdičky pod vedením paní uč. Klučíkové, ale i žáci 3. a 5. třídy společně s paní uč. Haasovou a Janečkovou. Na druhém stupni se úkolu ujala paní uč. Pilátová se svou 8. třídou. Žáci vyráběli recyklační krabice na baterky, vyplňovali pracovní listy nebo hráli různé ekologické hry (pexeso, deskové hry aj.). Odměnou nám byly připsány body v celoroční soutěži a poděkování za vypracování osvětového úkolu. Všem moc děkuji za spolupráci. Foto 1   Foto 2

Poděkování

                                                              Eva Dohnalová Šimečková – koordinátor EVVO

Sběrová akce žáků

V rámci školy a celoroční soutěže RECYKLOHRANÍ pořádáme sběr drobného elektrozařízení (rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky, fény, žehličky, elektrické holicí strojky, mixéry, toustovače, rychlovarné konvice). VŠECHNA ELEKTROZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPLETNÍ!

Žáci mohou drobné elektrozařízení přinést do školy a odevzdat do speciální sběrné nádoby ve vestibulu školy a to v termínu 4. 3. až 6. 3. 2024 (pouze v dopoledních hodinách). Tužkové, knoflíkové aj. baterie PROSÍM před odevzdáním vyjměte a vhoďte do jiné sběrné nádoby ve vestibulu školy (zelená Ecobat krabice).

Leták