Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Přírodovědný klokan

Dne 14.10. 2021 se žáci osmého a devátého ročníků zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Otázky byly z přírodovědných oborů jako je chemie, fyzika, matematika, přírodopis a zeměpis. Této soutěže se zúčastnilo v rámci ostravských škol celkem 944 žáků. Nejúspěšnější řešitelkou na naší škole byla žákyně 8. třídy Klára Palagyová, která se v rámci ostravských škol umístila na 35. místě. Dalšími úspěšnými řešitelkami byla Veronika Slaná (9.třída) a Natálie Štegnerová (8.třída)Všem účastníkům děkujeme a děvčatům gratulujeme. 

                                                                                                        Boháčová J., Dohnalová E.

Dopravní výchova

Dne 22.10. 2021 se žáci 5.A, 5. B třídy zúčastnili akce Dopravní výchova, která se každoročně koná na dopravním hřišti ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce. Výuka se skládala ze dvou částí – teoretické (procvičování pravidel silničního provozu, principy bezpečného pohybu na chodnících, přecházení přes cestu…) a z praktické části, kdy žáci při jízdě na kolech a jako chodci prokazovali své znalosti v praxi. Akce byla velmi zdařilá a dětem se líbila.

Sylva Janečková

Puntíkový den

U příležitosti Světového dne psoriázy, který v letošním roce připadá na pátek 29. října, jsme se ve škole rozhodli podpořit pacienty s lupénkou tím, že si na sebe v tento den vezmeme oblečení či doplňky s puntíky.

Puntíkový den  se u nás uskutečnil v úterý 26. října 2021 a poděkování patří všem, kteří jej jakýmkoliv puntíkovaným doplňkem podpořili. Foto

 

Deváťáci v IPS Ostrava

Dne 7. října navštívili naši deváťáci Informační a  poradenské středisko v centru Ostravy. Naši nejstarší žáci stojí před nelehkým úkolem, kam dále směřovat v dalším vzděláváním a právě v tomto středisku se dozvídají cenné informace, které jim mohou napomoci, kterým směrem se ubírat. Foto

Jana Boháčová 

Velká cena malých zoologů

Dne 15.9. 2021 se 4 sedmičlenná družstva vybraných žáků ze 4. třídy a 5. tříd zúčastnila tradiční soutěže Velká cena malých zoologů, letos s tématem “ Motýli ČR“ (Základní anatomie, vývojová stadia, živné rostliny, denní i noční motýli vyskytující se v přírodě České republiky, invazní druhy, ohrožení a ochrana, zajímavosti.) Tuto akci každoročně organizuje ZOO Ostrava a je o ni velký zájem.

Žáci během stanovené trasy plnili na jednotlivých stanovištích zadané úkoly z oblasti prvouky a přírodovědy a snažili se dostat do cíle co nejrychleji. Dětem se akce velmi líbila, byly velmi spokojené s ozvláštněním výuky a těší se na další ročník této soutěže.

S. Janečková

Velký úspěch žáků naší ZŠ – Už tam budem!

První letní den šli žáci 8. třídy (školní rok 2020/21) do pořadu vysílaného na ČT Déčko s názvem „Už tam budem?“. Soutěže se zúčastnili: Jan Bohoněk, Klára Otáhalová, Veronika Slaná, Hana Pindurová, Richard Jančák a já jakožto náhradník. Soutěž se odehrává v prostorách U6 a areálu Dolních Vítkovic. Kromě nesnesitelného vedra jsme museli projít několika vědomostními a sportovními úkoly, abychom sbírali body a měli na konci lepší skóre než protější tým. Prováděli nás dva moderátoři: Karel Zima (Ducháček) a Petr Stach (Továrník). Soutěž se zabývá vědou.

Proti nám soupeřil o rok starší tým z Dubu nad Moravou. Ze začátku jsme se báli, protože byli o dost urostlejší a vyšší než my. Ale uhráli jsme s nimi velmi napínavý souboj. Pořád jsme se předháněli ve vedení. Ale pro naši školu to bylo do třetice všeho dobrého. Vyhráli jsme, užili jsme si to a máme hodně nových zážitků a zkušeností z natáčení. Foto

Vojtěch Koval

Informace platné od 13. 9. 2021

Připomínáme, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).
Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání.  Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy.

Ruší se také povinnost doložení OTN při plavání v rámci vzdělávání na školách, pokud jsou v prostorách, kde se plavání koná, přítomni pouze žáci jedné školy.

A je to tady!

Za vyloženě podzimního počasí jsme zahájili školní rok 2021/22. Ve škole jsme po prázdninách přivítali 245 žáků, z toho 34 prvňáčků. Ti jsou letos ve dvou třídách a v doprovodu svých rodičů byli slavnostně uvítání v naší škole. Tradičního vítání se účastnilo vedení školy spolu s panem starostou ing. D. Dvořákem a panem farářem Mgr. J. Slavíkem.

Věřím, že tento školní rok již nebude poznamenán koronavirem a my nebudeme muset naše vyučování zahajovat slovy: “…slyšíme se?”. Vždyť my všichni si chceme užívat novinky, které nás tady čekají – nová hřiště za školou, venkovní učebnu, jazykovou učebnu, čítárnu, nové atrium a hlavně všichni chceme být pospolu a prožívat to, co nám minulý rok nedovolil.

Přeji tedy nám všem poklidný a příjemný školní rok. Foto 1 Foto 2

Aplikace e-strava v mobilu

Pro přihlašování a odhlašování obědů je k dispozici mobilní aplikace Estrava, existuje verze pro smartphony s OS Android a iPhone. Stahujte z Obchod play a z App store, pro vyhledání zadejte Estrava Ulrich. Aplikaci nainstalujte do mobilu. Všechny ostatní přístupy zůstávají zachovány.