Pythagoriáda

Ve čtvrtek 20. října se po téměř dvou letech opět v klasické papírové formě ve školních lavicích uskutečnila soutěž v matematických znalostech Pythagoriáda. Soutěžily všechny ročníky druhého stupně v čase 60 min. Úspěšným řešitelem se stává každý, kdo dosáhne alespoň 9 bodů z možných 15. Veliká gratulace patří Bartu Dorotíkovi (11b) a Anně Velímové (9b) z 6. ročníku a Kateřině Dostálové (10b) z 9. ročníku. Všem ostatním řešitelům děkujeme. Foto

                                                                                 J. Boháčová, L. Pilátová

Den NEzávislosti

Den NEzávislosti – tak se jmenoval 12.říjen na druhém stupni. Proč? Protože, tento den jsme věnovali projektu, který byl zaměřený na prevenci proti různým druhům závislosti, které mohou člověka ohrozit. Žáci druhého stupně, získávali informace, vyhodnocovali a hledali řešení na zadané téma. Šesťáci zpracovali téma syndrom CAN a návykové látky, sedmáci se poučili o škodlivosti tabáku, osmé třídy se věnovaly poruchám stravování a sebepoškozování a devátá třída netolismu a kyberšikaně. Žáci pracovali celé dopoledne, připravovali plakáty, dokonce se nebáli nacvičit scénky. Odpoledne se všichni sešli v tělocvičně a navzájem prezentovali svoje téma. Po osvojení všech nástrah závislosti bylo naše heslo jasné – jsme nezávislí a tímto optimistickým pokřikem náš projektový den skončil. V průběhu příprav měli žáci možnost vyslechnout si přednášku a diskutovat na téma šikana a kyberšikana. Za tuto aktivitu patří velké díky Policii z Frýdku-Místku. Děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci. Foto

Zuzana Stejskalová

Adaptační kurz 6.A a 6.B

I tento školní rok se naši žáci 6. tříd zúčastnili adaptačního kurzu ve Spálovském mlýně. Oproti předchozím ročníkům jsme do Spálova cestovali vlakem. Pro většinu z nich to byl zážitek. Letos měli připravený program skvělí instruktoři, kteří zabavili děti i přes nepříznivé počasí. Bohužel mnoho her jsme museli hrát v místnosti jako např. rande, sázky, empatie aj. Jakmile se nám vyčasilo, vyběhli jsme ven a začali dělat venkovní aktivity (piškvorky, člověče, triatlon).

Každý z žáků si mohl vyrobit sádrový odlitek obličeje nebo ruky, který si odvezl domů. Nejvíce ohlasů měla stezka odvahy a večerní diskotéka. Při závěrečném hodnocení se mnoho žáků shodlo, že i když jim počasí nepřálo, tak se jim moc líbilo, více se poznali a sblížili. Skvělá parta!!! Foto

                                                                                            Eva Dohnalová, Regina Hermanová

Vaření s děvčaty

Ve čtvrtek 22. září se uskutečnilo vaření s děvčaty 8. tříd. Téma vaření bylo Bábovka a sušenky. Děvčata vybrala složitější recepty a byla tak šikovná, že se jim vše povedlo. Ukázalo se, že děvčata z 8. tříd jsou nejenom hezké slečny, ale i šikovné hospodyně. Foto

                                                                               Anna Srba

Projektový den Prevence úrazů a IZS

Dne 20.9.2022 se na naší škole uskutečnil projektový den Prevence úrazů a Integrovaný záchranný systém pro žáky 1. stupně ve spolupráci s Policií ČR a hasičů. První dvě vyučovací hodiny byly věnovány prevenci pomocí aktivit vhodných pro jednotlivé ročníky. Pracovní listy, omalovánky, puzzle, skládačky byly věnovány právě tématu prevence úrazů a žáci si spolu s paní učitelkou třídní povídali o důležitých kontaktech a činnosti záchranných složek.

Třetí vyučovací hodinu už bylo pro žáky nachystáno pět stanovišť. Tři stanoviště reprezentovala Policie ČR, která si pro ně připravila dopravní výchovu a bezpečnost na silnicích, střelbu z laserové pistole, ukázku výjezdového policejního auta s veškerou technikou. Žáci si tak mohli vyzkoušet pouta, alkohol tester, vestu, policejní vysílačku, ale ovšem největší zážitek byl z toho, když si každý z žáků mohl sednout do policejního auta a zapnout majáky.

Chtěla bych poděkovat našim dobrovolným hasičům za zapůjčení hasičského vozu a především panu Kamilovi Poláškovi, za skvělou přednášku a hlavně ukázku vozu a jeho příslušenství. Prohlídku vozu využili také naše děti z MŠ.

Poslední stanoviště bylo věnováno zdravovědě. Zde se děti seznámily s vybavením lékárničky a základy první pomoci především při běžných úrazech. Na závěrech si mohl každý žák vybarvit obrázek s probíranou tématikou.

Všem zúčastněným moc děkujeme. Foto

                                                                                                Eva Dohnalová, Zuzana Stejskalová

Velká cena malých zoologů

Dne 15. 9. 2022 se vybraní žáci 4. a 5. tříd zapojili do soutěže VELKÁ CENA MALÝCH ZOOLOGŮ. Téma soutěže bylo MADAGASKAR. Předpověď počasí byla docela špatná, ale vše nám nakonec vyšlo a pršet začalo, až jsme se vraceli ke škole.

Děti se rozhodly, že raději poběží celou trasu, takže do cíle se vracely uřícené a zpocené. Volný čas po soutěži jsme využili ke krátké prohlídce ZOO. Děti si fotily zvířata, viděly některá mláďata a vyzkoušeli si cestu do ZOO i zpět hromadnou dopravou.

V soutěži bylo 71 družstev. Naše družstva se umístila takto:

13. místo Dravé lišky

24. místo Trsající fosy

28. místo Antilopy

56. místo Nejchytřejší lemuři

Těšíme se na další ročník. Foto                                               

                                                                                   Hana Cholevová, Sylva Janečková

1. tématický den – Černý den

Devátá třída navázala na tradice tématických dnů a vyhlásila na dnešní den 19. 9. 2022 tzv. “Černý den” jako projev úcty k zesnulé královně Alžbětě II. Děvčata – Natálie, Klárka a Barča – si pro žáky školy připravila prezentace o královně a jejím životě. Žáky 5. až 8. tříd potrápila i záludnými otázkami. Děkuji děvčatům za jejich vzornou přípravu. Foto

Sportovní zázemí za školou

Od cesty je vidět krásně opravená budova školy. Ale málokdo ví, že velký kus práce vznikal i za budovou školy. Děti MŠ i žáci školy mohou využívat sportovní a relaxační zázemí za školou. Některé části čekají ještě malé úpravy, ale nebrání to aktivitám našich žáků. Podívat se můžete nejen na fotografie, ale také video. Vše zdokumentoval pan Filip Dekleva, za což mu patří velký dík. Foto

Školní rok začal

Ve čtvrtek  1. 9. 2022 jsme slavnostně zahájili školní rok 2022/2023. Tradičního přivítání se zúčastnilo vedení školy, pan starosta Ing. Dalibor Dvořák a poprvé pan farář Mgr. Jakub Dominik Štefík. Přivítali jsme  251 školáků, z toho 27 prvňáčků a v mateřské škole 94 dětí.

Na začátku roku se převážná většina alespoň těch mladších žáků do školy těšila. Doufám, že jim to vydrží a my všichni zaměstnanci je po celý rok budeme motivovat. Máme krásné sportovní zázemí za školou, které budeme co nejvíce využívat nejen k výuce, ale i k mimoškolním aktivitám.

Chtěla bych poděkovat paní Kolbové, která nám na začátku školního roku přivezla sponzorský dar – obaly, složky, kancelářské potřeby, které budou k dispozici našim dětem. Děkuji paní Machancové za fotografie ze slavnostního zahájení školního roku. Poděkování patří i panu Milanu Sýkorovi za záznam slavnostního uvítání a Filipu Deklevovi za záznam a fotografie z dronu.

Krásný a poklidný škoní rok. Foto

Pomůcky pro školní rok 2022/2023

Stravné se platí bezhotovostně převodem z účtu měsíc dopředu. Domluva u vedoucí školní jídelny na tel. čísle 591 142 226.