Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Vítání podzimu aneb pohádkový rej masek

Úterní odpoledne 17. října 2023 patřilo společnému setkání dětí a rodičů s názvem Vítání podzimu aneb pohádkový rej masek. V úvodu předvedli taneční vystoupení žáci 9. tříd, kteří se letos nechali inspirovat právě probíhající výukou společenských tanců. Po vystoupení děti plnily úkoly na 6 stanovištích s podzimní tématikou (výroba škrabošky, třídění přírodnin, hod kaštanem a jiné). Po úspěšném absolvování byly odměněny malou dobrůtkou. Následoval průvod masek a společné tančení.
O výborné občerstvení se postaraly naše paní kuchařky.
Myslíme, že podzim se nám letos podařilo přivítat opravdu pohádkově! Foto

Adaptační kurz ve Spálovském mlýně

I v letošním školním roce se naši šesťáci zúčastnili adaptačního kurzu ve Spálovském mlýně v doprovodu svých třídních učitelek Alexandry Weczerkové, Romany Němcové a paní asistentky Petry Ivánkové. Hlavní cílem kurzu bylo utužení kolektivu dětí a upevňování vzájemných vztahů ve třídě. Skvělá atmosféra již začala ve vlaku a panovala po dobu celého kurzu. Ve Spálově na naše žáky čekaly zkušené instruktorky, které si připravily plán plný kolektivních her a soutěží. Ve čtvrtek byl připraven program v podobě stezky odvahy a následující diskotéky, kterou si všichni dle slov žáků moc užili. S náplní kurzu, jídelníčkem a ubytováním byli všichni spokojeni. Děkujeme instruktorkám a našim skvělým šesťákům. Věříme, že si z pobytu odnesli spoustu zážitků. Foto

Eva Dohnalová

 

Školní rok 2023/2024 zahájen

Nový školní rok jsme zahájili za pěkného počasí společně se všemi žáky na školním hřišti. Tradičního slavnostního zahájení se zúčastnil pan starosta Bc. Ondřej Sedlář a také pan farář Mgr. Jakub Dominik Štefík. Letos jsme přivítali celkem 260 žáků školy, z toho 36 prvňáčků a 4 nové žáky, kteří přestoupili z Krmelína a Brušperka. Všichni zaměstnanci se snažili připravit pro naše žáky ty nejlepší podmínky. Nově jsme do našeho kolektivu přijali p. uč. Mgr. Petru Zajícovou, Mgr. Veroniku Chrástkovou, která bude také vykonávat funkci speciálního pedagoga a vychovatelku školní družiny Anetu Bajgerovou. Poděkování patří panu Milanu Sýkorovi za záznam slavnostního uvítání.

Při slavnostním uvítání jsme ocenili také Vojtu Poláška, žáka 3. A třídy, který o prázdninách společně s maminkou poskytl první pomoc ženě, který zkolabovala na ulici. Právě on si z okénka v autě všiml paní ležící na chodníku. Zachoval se všímavě a příkladně a je určitě vzorem pro své spolužáky.

Přeji všem poklidný a úspěšný školní rok

Foto – společné zahájení        Foto – uvítání prvňáčků

Pomůcky pro školní rok 2023/2024

Stravné se platí bezhotovostně převodem z účtu měsíc dopředu. Domluva u vedoucí školní jídelny na tel. čísle 591 142 226. 

Oznámení o změně cen stravného pro ZŠ a cizí strávníky

Z důvodu zvýšení cen potravin dochází ke zvýšení cen oběda

  • pro cizí strávníky na 88 Kč, a to již od 1. 7. 2023
  • a pro kategorie žáků základní školy se cena navyšuje o 4 Kč, a to od 1. 9. 2023.

Ceny pro mateřskou školu zůstávají zachovány.

Mateřská škola

Základní škola
  ceny
  ceny  ceny od 1. 9. 2023
  do 6 let 7 – 8 let žáci 7-10 let 26 Kč 30 Kč
přesnídávka 11 Kč 13 Kč žáci 11-14 let 28 Kč 32 Kč
oběd 21 Kč 23 Kč žáci 15 a více let 30 Kč 34 Kč
svačinka 8 Kč 10 Kč     cena od 1. 7. 2023
 celodenní 40 Kč 46 Kč ostatní 84 Kč  88 Kč