Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Zápis ze schůze 19. 9. 2017

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 19. září 2017

  1. Jelikož byl školní ples pořádaný v únoru 2017 mimořádně finančně úspěšný, dohodli jsme se, že budeme pořádat další. Termín Plesu RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY byl dohodnut na pátek 9.února 2018 od 19.h. Pan Habernal za hudbu potvrdil termín.
  2. SRPŠ odsouhlasilo návrh školy zakázat žákům používání mobilních telefonů, pořizování audio a video záznamů nejen ve vyučovacích hodinách.
  3. Byl vznesen dotaz na možnost zřízení přechodu pro chodce u zámku – nutno řešit se zástupci obce.
  4. SRPŠ odsouhlasilo nákup odkapávačů na boty do nových šatních skříněk pro druhý stupeň z peněžních prostředků SRPŠ.
  5. Vedení školy seznámilo SRPŠ s novým dotačním programem, tzv.Šablonami.
  6. V prvních třídách byli zvoleni noví třídní důvěrníci a to za 1.A – p. Pavel Raška, za 1.B – p. Marian Nykel.
  7. Změna třídního důvěrníka v třídě 7.A. Novým třídním důvěrníkem je paní Diana Kraus. Tímto bychom chtěli za předešlou činnost poděkovat p. Patriku Kantorovi.
  8. Chtěli bychom oslovit rodiče, firmy a přátele školy o poskytnutí Daru škole či SRPŠ, který by byl zcela využit na pořízení nové interaktivní tabule.
  9. Další schůzka SRPŠ bude v listopadu 2017 po skončení třídních schůzek.
  10. Dne 20. 9. 2017 byl na schůzkách v Mateřské školce odsouhlasen dar škole pro školní rok 2017/2018 ve výši 600,- Kč na žáka. Tyto finanční prostředky budou použity např. k platbám za dopravu, vstupné, odměny předškoláky. Byli také zvoleni tito třídní důvěrníci : Anna Zahradníkova (Broučci), Kamila Pavelková (Berušky), Kateřina Bukovická (Hvězdičky), Romana Sklářová (Sluníčka).

Přítomni :

Mgr. Pavel Plečka, Mgr. Yveta Kunzová, Lenka Křížová, MVDr. Jitka Rohelová (8.A), Mgr. Petra Menšíková (9.A), Ing. Petra Paličková(2.A),  Lenka Čejková (5.A), Sylvie Chalupová Maxová (6.A), Eliška Petrošová (3.B), Marian Nykel (1.B), Pavel Raška (1.A), Diana Kraus (7.A), Kamila Pavelková (Berušky)

Omluveni : Ing. Václav Šmýra (3.A), Martina Palagyiová (4.A)

Zapsala Lenka Čejková, člen spolku, dne 20. 9. 2017.