Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Projektový den – Ze starého nové

V pátek 20.5. se naší škole uskutečnil další projektový den, a to na téma Ze starého nové. Žáci měli za úkol obnovit a znovu vrátit do života staré nepotřebné věci, které by už jistě skončily v odpadcích. A že se jim to povedlo. Nový vzhled získaly staré knihy, vařečky, ruličky od papíru nebo ponožky. Žáci druhého stupně zase obnovili stará trička batikou, vyrobili váhy nebo dokonce poličku ze starého dřeva, která teď zdobí osmou třídu. A co naši nejstarší? Deváťáci si úkoly rozdělili. Děvčata se pustila do obnovy staré zídky ve školním dvoře a krásnými obrázky vytvořila veselejší prostor pro děti z MŠ a ŠD. Ostatní zase měli připravená stanoviště a žáci zde plnili úkoly týkající se recyklace. Do projektového dne se aktivně zapojila i školní družina, která vyrobila krásný hmyzí domeček a letadélka.

Žáci si dopoledne užili, naučili se, jak s odpady nakládat a taky to, že ne všechno staré je zároveň i nepotřebné. Svoje výtvory si mohli všichni prohlédnout na výstavce ve vestibulu školy. Foto

Mgr. Zuzana Stejskalová