Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

1. tématický den – Černý den

Devátá třída navázala na tradice tématických dnů a vyhlásila na dnešní den 19. 9. 2022 tzv. “Černý den” jako projev úcty k zesnulé královně Alžbětě II. Děvčata – Natálie, Klárka a Barča – si pro žáky školy připravila prezentace o královně a jejím životě. Žáky 5. až 8. tříd potrápila i záludnými otázkami. Děkuji děvčatům za jejich vzornou přípravu. Foto