Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Změna docházky žáků do školní družiny

Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti vychovatelky jsou přesunuti žáci 3. oddělení do 1. oddělení. Žáci z 1. oddělení jsou přesunuti do 3. oddělení. Žáci ze 4. oddělení jsou rozděleni do 1., 2., a 3. oddělení. Pro vyzvedávání žáků 4. oddělení, zvoňte na zvonek 1. oddělení. Všechna oddělení školní družiny se nachází v budově B (stará budova). Změny jsou pouze dočasné. Děkujeme za pochopení. 

Jana Klečková