Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Zápis SRPŠ ze dne 7. 11. 2023

Řešeny dotazy ze stran rodičů na vedení školy:

Paní Dzidková dotaz za ZŠ

Omluvenky ZŠ. Dle školního řádu buď online v Bakaláři nebo písmeně do žákovské knížky. Reálně vyžadováno vždy zapsat do ŽK, tzn. rodič mnohdy omlouvá duplicitně.

Yvetta Kunzová:

Ze strany školy v řešení. Změna od pololetí, omluvenky budou dle ŠŘ. Výhledově pouze v Bakaláři. Jednalo se o snahu zamezit, aby si starší žáci neomlouvali hodiny sami v případě, že by získali přístupové údaje rodičů.

 

Paní Dzidková dotaz za MŠ:

Poplatek portfolio MŠ. Prezentováno jako povinnost školky, nicméně vybírán od rodičů poplatek 300 Kč první rok a následně 100 Kč každý další školní rok.

Yvetta Kunzová:

Zavádějící prezentace. Poplatek není povinný, ale dobrovolný.  Rozchází se úhrady za portfolio školka/škola. Do budoucna sjednocení, změna v komunikaci s rodiči.

 

Minulost a budoucnost SRPŠ

SRPŠ jako samostatná organizace ukončeno. Zjištěno při snaze převést předsednictví spolku na pí. Špidlovou. Dořešení legislativních změn z minulých let. Je v řešení, zda bude Spolek zachován jako volné seskupení rodičů při školské radě nebo vznikne nový s novým IČO.

Žádost rodičů o zveřejnění výdajů a příjmů spolku. Žádost o doplnění chybějících pingpongových stolů do rozpočtu.

 

Další náplň schůze byla organizace Školního plesu, který se koná 19.1.2014, čas: 19 h.

 

Co se koupí za vydělané peníze:

profesionální ozvučení (mikrofony, reprobedny apod.) pro školní akce v atriu apod.
Technická konzultace při výběru s p. místostarostou Mlčochem, vzhledem k jeho zkušenostem, případně p. Křížem.

 

Přítomní za SRPŠ:

třída ZŠ                       

 • 1.A       Zuzana Pallo   
 • 1.B       Daniel Kaštovský        
 • 2.         Elena Vít
 • 3.A       Bc. Martina Lednická 
 • 4.         Eva Galásková
 • 6.B       Veronika Kunčárová   
 • 6.A       Jana Filipcová 
 • 7.A       Ing. Pavel Raška         
 • 7.B       Ing. Lenka Špidlová    
 • 8.         Ing. Petra Paličková

                       

třídy MŠ        

Broučci            Ing. Pavlína Šperlínová
Berušky           Ing. Lenka Dzidková   
Hvězdičky        Mgr. Kamila Chvostková        

Zástupce SRPŠ v radě ZŠ:   Marie Javorková, Bc. Michaela Janošková DiS.             

Zástupce ZŠ a MŠ – Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka ZŠ                 

Omluveni:

 • 3.B       Romana Chrenková   
 • 5.         Anna Zahradníková
 • 9.A       Ing. Václav Šmýra       
 • 9.B       Marie Javorková        
 • MŠ – Sluníčka  Ing. Veronika Dekleva