Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Vítání podzimu aneb pohádkový rej masek

Úterní odpoledne 17. října 2023 patřilo společnému setkání dětí a rodičů s názvem Vítání podzimu aneb pohádkový rej masek. V úvodu předvedli taneční vystoupení žáci 9. tříd, kteří se letos nechali inspirovat právě probíhající výukou společenských tanců. Po vystoupení děti plnily úkoly na 6 stanovištích s podzimní tématikou (výroba škrabošky, třídění přírodnin, hod kaštanem a jiné). Po úspěšném absolvování byly odměněny malou dobrůtkou. Následoval průvod masek a společné tančení.
O výborné občerstvení se postaraly naše paní kuchařky.
Myslíme, že podzim se nám letos podařilo přivítat opravdu pohádkově! Foto