Beseda s odborníkem z úřadu práce

Dne 24.10.2023 nás v odpoledních hodinách navštívily pracovnice Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Ostravě. Připravily si pro nás zajímavou prezentaci na téma trh práce, volba povolání a organizace přijímacího řízení na SŠ. Rodičům poskytly základní informace o možnostech zaměstnání v Moravskoslezském kraji, o preferovaných oborech a školách. Vysvětlily nám základních deset kroků při rozhodování o výběru SŠ (viz příloha). Vždy je důležité se zamyslet nad sebou, co nás baví a co bychom chtěli v životě dělat. Věřím, že to je pro naše deváťáky těžké rozhodnutí, ale máte možnost se poradit a to jednak s rodinou, přáteli, výchovným poradcem, popř. individuální návštěvou IPS v Ostravě, ul. Velká 10. Děkujeme zkušeným lektorkám za mnoho přínosných informací a našim deváťákům přejeme mnoho štěstí při rozhodování. Příloha 1, Příloha 2

Eva Dohnalová Šimečková – výchovný poradce