Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Přírodovědný klokan

Dne 11. října 2023 se naši žáci 8. a 9. tříd pustili do řešení Přírodovědného klokana. Opět si mohli prověřit své znalosti z přírodovědných předmětů jako je zeměpis, přírodopis, fyzika a matematika. Do této soutěže se letos přihlásilo 990 žáků z různých základních škol v Ostravě. Na naší škole byl nejúspěšnějším řešitelem žák 8. třídy Václav Kocián s počtem bodů 66 (což se v rámci ostravských škol umístil kolem 60. místa). O jeden bod to uteklo žákyni z 9.B Denise Otáhalové, které připadlo 65 bodů. Dalšími úspěšnými řešiteli byli Hynek Boháč (8.) a Michal Kantor (9.B). Všem účastníkům blahopřejeme.

Eva Dohnalová Šimečková