Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Vánoční jarmark a rozsvěcování vánočního stromku

První prosincový den, v pátek 1.12., jsme společně rozsvítili vánoční stromečky ve škole a u této příležitosti uspořádali malý předvánoční jarmark s kulturním programem. Všechny děti od mateřské školy až po žáky 2. stupně společně s učitelkami a vychovatelkami připravily a vyrobily zajímavé vánoční ozdoby a upekly vánoční cukroví. Letošní vystoupení s vánočními koledami a básničkami bylo v režii p. uč. Hýlové (ze ZUŠ Brušperk) a p. uč. Pilátové. Tato naše akce jako každý rok předchází tradičnímu rozsvícení obecního vánočního stromu u zámku. I zde si mohli rodiče a přátelé školy zakoupit výrobky našich žáků a přispět tím na zakoupení pomůcek pro kreativitu a tvoření, které využijí v pracovních činnostech a  výtvarné výchově. Všem Vám děkujeme za pomoc při přípravě a přejeme krásný pohodový adventní čas. Foto

Eva Dohnalová Šimečková, Sylva Janečková