Bobřík informatiky

V listopadu jsme se zapojili a uskutečnili v rámci školy 2. ročník soutěže zvané BOBŘÍK INFORMATIKY. Soutěž probíhala na počítačích formou online testu, kdy soutěžící vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Otázky byly v souladu s novou informatikou a to z oblastí informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, analýzy a řešení problémů a především z programování. V letošním roce se mohli poprvé do soutěže zapojit 4. ročníky. Soutěžilo se ve 4 věkových kategorií. Kategorie MINI – 4. třída (max 172 bodů), kategorie BENJAMIN – 5. a 6. třída (max 201 bodů), kategorie KADET – 7. a 8. třída (192 bodů) a kategorie JUNIOR – 9. třída (max 192 bodů).  

Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal polovinu z maximálního bodového zisku v jednotlivých kategoriích. 

Seznam řešitelů s pořadím a celkovým počtem bodů je vyvěšený ve vestibulu školy. Zde uvádíme pořadí žáků, kteří se umístili do 3. místa v jednotlivých kategoriích. 

Kategorie MINI: 1. místo – Stela Šimíčková (130 bodů), 2. místo – Sarah Vítová (118 bodů), 3. místo se stejným počtem bodů obsadili Alice Pilátová a Petr Uherek (102 bodů). 

Kategorie BENJAMIN: 1. místo – Jakub Hyneček z 5. třídy (dosáhl maximálního počtu bodů 201), 2. místo – Stella Filipcová z 6. A (149 bodů) a 3. místo Sofia Pallo z 5. třídy (145 bodů). 

Kategorie KADET: 1. místo z minulého roku obhájil Filip Palička z 8. třídy (157 bodů), 2. a 3. místo společně obsadili Elen Korbelová ze 7. B a Václav Kocián z 8. třídy (135 bodů). 

Kategorie Junior: 1. a 2. místo – Michal Kantor a Marek Koval (104 bodů), 3. místo – Tadeáš Pavelka (97 bodů). 

Úspěšným řešitelům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme.  

                                                                                             Eva Dohnalová Šimečková