Mikulášská nadílka v naší škole a školce

Přináším vám zprávu o letošní Mikulášské nadílce, kterou s láskou připravili naši žáci devátých tříd pro naše mladší spolužáky ze školy a školky. Tato událost byla plná radosti, vzájemného sdílení a vytváření pevnějších pout mezi všemi členy naší školy. Naši žáci se zapojili do přípravy této akce s velkým elánem. Tolik čertů a andělů na jednom místě jsme ve škole ještě neviděli. Pro své spolužáky připravili taneční vystoupení i se slíbenou nadílkou. Do pekla si neodnesli čerti vůbec nikoho, i když zlobiví tady ve škole jsou. Jednotlivé třídy si připravily pro tak vzácnou návštěvu písničky, koledy či básničky. Děkuji všem žákům devátých tříd za jejich iniciativu a  přístup k našim mladším spolužákům. Věřím, že tato tradice bude pokračovat i v dalších letech, a že se nám podaří udržet ducha vzájemného respektu a dobré pohody ve školním prostředí. Foto