Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Změna termínu platby stravného

Úhrada stravného bude od ledna 2024 provedena bezhotovostně-stažením z účtu na základě svolení s inkasem do 3. dne daného měsíce. Prosíme všechny plátce, aby v tomto období zkontrolovali dostatek financí na svých účtech.

Tzn. že platba na leden již nebude stržena na konci prosince, ale až v lednu – tedy do 3.1. A pak na únor do 3.2. 2024 atd.