Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Ten vánoční čas

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 jsme po tříleté vynucené pauze připravili tradiční vánoční koncert ve staroveském kostela sv. J. Křtitele, který nesl název “Ten vánoční čas.” Tato událost byla nádherným spojením vánočního ducha a  nadšení našich dětí a žáků z mateřské a základní školy ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Brušperku, která má na naší škole svou pobočku. Děti a žáci vystoupili se skvostnými výkony, zahrnujícími vánoční koledy, tradiční písně, vyprávění, básničky a krásné hudební aranžmá. Malí a velcí umělci předvedli nejen svůj talent, ale také schopnost sdílet vánoční poselství lásky, radosti a pokoje. Všechna představení nám vytvořila nezapomenutelný zážitek, který nás vtáhl do kouzelné atmosféry vánočního času. Adventní  koncert byl možný díky úsilí našich žáků, podpůrnému týmu učitelů a velké pomoci rodičů, kteří podporovali naše malé umělce. Děkujeme všem za vaši podporu a přítomnost, která udělala letošní vánoční koncert tak zvláštním. Těšíme se na další společné kulturní zážitky a přejeme vám krásné a šťastné vánoční svátky. Foto