Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Návštěva knihovny v Brušperku

Žáci školní družiny několikrát navštívili knihovnu v Brušperku. Rozvíjeli své před-čtenářské a čtenářské dovednosti. Vyslechli si zajímavé příběhy, ke kterým následně kreslili obrázky. Splnili úkoly, které se vztahovaly k předchozímu čtení. Prohlédli si knihovnu, četli a prohlíželi si knížky a časopisy. I díky takovým aktivitám budujeme v dětech pozitivní přístup ke čtení. foto

Jana Klečková