Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Návštěva myslivce

Na návštěvu do školní družiny přijel myslivec pan MVDr. Pavel Drastich. Přinesl sebou na ukázku dětem kožešiny, rohy, parohy i kly od prasete divokého. Kromě vyprávění o divokých zvířatech, myslivec nabídl dětem k vyzkoušení dalekohled, loveckou trumpetu, mohly si osahat různé druhy kožešin. Vyprávění i ukázky se dětem hodně líbily. Děti předem nasbíraly množství kaštanů, kukuřice a žaludů, které odevzdaly panu myslivci pro zvířátka v lese. foto

Jana Klečková