Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Provoz školní družiny o pololetních prázdninách

Z důvodu nízkého zájmu rodičů provoz školní družiny o pololetních prázdninách nebude.

Klečková Jana