Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Klobouková móda šesťáků

Svoji představu o tom, jak by mohly vypadat moderní a vícefunkční klobouky současnosti, zhmotnili v hodinách českého jazyka šesťáci. Při práci popustili uzdu své fantazii, závěrem přípravných prací pak bylo závěrečné defilé jednotlivých modelů moderované dobrovolnými konferenciéry. Foto

Jaromír Chvostek