Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv měsíce: Březen 2024

Školní kolo Biologické olympiády

V tomto školním roce jsme se opět zapojili do soutěže BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA. Letošní ročník má krásné téma – Lužní lesy. Je to soutěž náročná, protože soutěžící musí splnit poznávačku rostlin a živočichů, obtížný test vytvořený na základě 80ti stránkové brožury a prakticky splnit laboratorní práci.  Školní kolo probíhalo v lednu a únoru. Do letošního školního kola se přihlásilo celkem 6 soutěžících. Z toho pět bylo v nejmladší kategorii D (žáci 6. – 7. ročníku): Martin Dohnal, Ondřej Pilát, Lukáš Pělucha, Matěj Raška a Šimon Bártek. Všichni soutěžící byli úžasní, zodpovědně plnili úkoly.

Na „medailových“ pozicích se umístili:

  1. Ondřej Pilát
  2. Lukáš Pělucha
  3. Šimon Bártek

Ve školním kole nechyběl již ostřílený osmák Hynek Boháč, který již soutěží  za starší věkovou kategorii C a v současné době se spolu navrženými postupujícími z kategorie D ( Ondřejem Pilátem, Lukášem Pěluchou  a Šimonem Bártkem) připravuje formu vstupního úkolu na okresní kolo. Všem hochům blahopřejeme a doufáme, že je neopustí zájem o přírodní vědy. A přejeme jim mnoho úspěchů v dalších kolech nejen biologické olympiády. Foto

Jana Boháčová

Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025

Dne 7. 5. 2024 proběhne v kanceláři mateřské školy (Nad Zámkem 497) zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025. Dokumenty, které je nutno přinést k zápisu, naleznete na webových stránkách naší školy v sekci Mateřská škola → Dokumenty MŠ → dokumenty, které je nutno dodat k zápisu. Součástí Žádosti o přijetí je potvrzení dětského lékaře. Prosíme, nenechávejte na poslední chvíli. K zápisu také přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. 

V průběhu měsíce dubna si, prosím, zavolejte do MŠ a zarezervujte si čas zápisu. Zápis proběhne v čase 9:00 – 17:00    

Únorové recyklohraní

V druhém pololetí jsme se opět zapojili do soutěže pořádané vzdělávacím programem Recyklohraní. Do recyklační výzvy “Dejme do pohybu nepotřebné elektro a baterie” se pustily nejen děti z MŠ – Hvězdičky pod vedením paní uč. Klučíkové, ale i žáci 3. a 5. třídy společně s paní uč. Haasovou a Janečkovou. Na druhém stupni se úkolu ujala paní uč. Pilátová se svou 8. třídou. Žáci vyráběli recyklační krabice na baterky, vyplňovali pracovní listy nebo hráli různé ekologické hry (pexeso, deskové hry aj.). Odměnou nám byly připsány body v celoroční soutěži a poděkování za vypracování osvětového úkolu. Všem moc děkuji za spolupráci. Foto 1   Foto 2

Poděkování

                                                              Eva Dohnalová Šimečková – koordinátor EVVO

Hvězdičky v březnu 2024

Sluníčka v březnu 2024

Berušky v březnu 2024

Broučci v březnu 2024

Březen 2024

Den v přírodě

Den v přírodě - Březen 2024